Cramérpriset 2016 till Joseph Nzabanita

Motivering:

2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet inom det bilaterala SIDA-finansierade programmet ”The UR-Sweden Programme for Research, Higher Education and Institutional Advancement” i Rwanda.