Cramérsällskapets styrelseledamot invald i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC)

Maria Karlsson, Umeå universitet, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Maria Karlsson sitter sedan 2012 i styrelserna för både Svenska statistikfrämjandet och Cramérsällskapet. En av anledningarna till att hon valts in i ERC är hennes engagemang i dessa båda föreningar. Ordförande i ERC, professor Ernst Wit, skriver i Bernoulli News (nr 2, 2014) i samband med att ERC:s nya kommittémedlemmarna presenteras att ” Many of these new members have ties to their national societies, strengthening thereby the ERC as a real platform for Statistics and Probability in Europe”.

Läs mer om Marias tankar kring uppdraget på Umeå universitets hemsida.