Program höstkonferens

Program för höstkonferens och ämeskonferens i statistik inkl information om middag, hotell och konferensavgift finns här: Program för Cramérsällskapets höstmöte och ämneskonferens i statistik 2011