Våren är disputationernas tid

Så här i slutet av vårterminen är det disputationstider. Nästkommande två veckor kommer Xijia Liu, Uppsala universitet, och Shutong Ding, Örebro universitet, att försvara sina doktorsavhandlingar i statistik och Erland Ekheden, Stockholms universitet, kommer att försvara sin doktorsavhandling i matematisk statistik.

Ni glömmer väl inte att titta in på vår sida där vi listar licentiat- och doktorsavhandlingar i statistik/matematisk statistik. Skicka gärna e-post till webb-ansvarig om vi missat någon nybliven licentiat eller doktor eller om du känner till att någon disputation eller licentiatavhandling är på gång.