Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av sex regionala Kvalitetsregistercentrum med uppdrag att stödja utveckling och användning av nationella kvalitetsregister. Vi söker nu en erfaren statistiker som vill arbeta med att göra kvalitetsregister och deras data till ännu bättre verktyg för vårdens utveckling.

Dina arbetsuppgifter 
Din huvuduppgift är att tillsammans med oss på QRC skapa framtidens kvali­tets­register redan nu. Med välfungerande och välanvända kvalitetsregister kom­mer vårdverksamheter att utveckla och förbättra sin verksamhet. I arbetet ingår att bidra till utvecklingen av QRC:s verksamhet i sin helhet, stödja kvalitetsregister i frågor om datakvalitet och registerdokumentation samt att hålla sig upp­daterad inom området kunskapsstyrning och kvalitetsutveckling. Du ska bidra till att QRC har ett innovativt och utvecklande arbetssätt. 

Fortsätt läsa ”Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm”

Professor i statistik till Linköpings Universitet

Linköping universitet ledigförklarar en tjänst som professor i statistik, med placering vid Avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid Institutionen för datavetenskap (IDA).

STIMA forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Utöver detta ger avdelningen kurser för andra program inom filosofiska fakulteten och för ingenjörsprogram vid tekniska högskolan. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.

Fortsätt läsa ”Professor i statistik till Linköpings Universitet”

Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Genom vårt arbete främjar vi utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården samt den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. 

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheterna för Effekt och Säkerhet arbetar med värdering av klinisk och preklinisk dokumentation vid ansökningar om godkännande, ändringar, uppföljning och förnyelser av human- och veterinärläkemedel. Dessutom arbetar vi med värdering av läkemedelssäkerhet efter godkännande samt vetenskaplig rådgivning. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet och bidrar regelbundet till kommittéer inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA samt normativt arbete genom utformning av riktlinjer. Inom Läkemedelsverket sker samverkan mellan verksamhetsområden kring epidemiologiska frågor vilket inbegriper datahantering samt analys. Vi samarbetar framför allt med den del av myndigheten som arbetar med läkemedel i användning. Teamet med statistiker på Effekt och Säkerhet består av sex personer som nu utökas till sju. 

Fortsätt läsa ”Statistisk Programmerare till Läkemedelsverket i Uppsala”

Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund

Om Trafikanalys
Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och Kommunikationer. Huvudkontoret finns i Stockholm och ett kontor finns i Östersund. Antalet medarbetare är 35, fördelat på tre sakavdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Till avdelningen för statistik söker vi
Statistiker
Placeringsort: Stockholm eller Östersund 

Om rekryterande avdelning
Avdelningen ansvarar för framställning och spridning av Sveriges officiella statistik inom flera statistikområden, bland annat Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart. Avdelningen ansvarar också för den internationella statistikrapporteringen på transportområdet. Avdelningen deltar även i gemensamma projekt med övriga avdelningar och bistår med statistik och analyser. För närvarande finns 9 medarbetare med placering i Östersund och i Stockholm.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Trafikanalys i Stockholm eller Östersund”

Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University

The department of Statistics at the Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) further strengthens its research and education in statistics and data science, and recruits an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor), PhD students, and postdoctoral fellows!

The department of Statistics has about 30 members of staff and conducts research within the field of statistics and data science, including both method development and empirical research, the latter in collaboration with scientists from other departments. We offer a research environment with access to national and international networks. Our research profile focuses on development of novel statistical methods and software for the analysis of large and complex data sets. Applications include evaluation of labor market measures, health and quality of health care, as well as large-scale achievement tests. 
For more information about the department: www.umu.se/en/usbe/about-us/statistics/

Fortsätt läsa ”Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University”