Skolverket söker statistiker till enheten förskole- och grundskolestatistik

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av  …

Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik

Institutionen för epidemiologi och global hälsa söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik.  …

Video från årskonferens

Förra veckan genomfördes Statistikfrämjandets årskonferens, och under dagen fick vi lyssna till sex spännande talare  …

Årskonferens med temat Statistiskt ledarskap onsdag den 20/10

Nu är det återigen dags för vår heldagskonferens, där vi i år har temat Statistiskt  …

På spaning om research – Framtiden för undersökningsbranschen

Hur kan marknadsanalys, enkäter och surveystatistik komma att hanteras om ca 10 år! Statistikfrämjandet och  …

Webinar-video: E-value

Nu finns video från Arvid Sjölanders webinar om E-value tillgänglig nedan.  …

Ackreditering av statistiker

Ackreditering av statistiker Statistikfrämjandet erbjuder sina medlemmar möjligheten att söka ackreditering som statistiker genom FENStatS.  …

Webinar on E-value

Arvid Sjölander är biostatistiker på Avdelningen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Hans  …

Föreläsning med Årets Statistikfrämjare

I samband med att Tom Britton korades till Årets statistikfrämjare höll han även ett spännande  …

Årets Statistikfrämjare 2020: Tom Britton

Motiveringen lyder: ”Årets statistikfrämjare är en person som fått stort genomslag i flera olika media  …

Studera statistik

Studera statistik Att statistik är ett framtidsämne är det många som är överens om. Här  …

Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 24-25/3!

Onsdag den 24 mars kl. 13:00-16:00 är det dags för årsmöte i Svenska statistikfrämjandet, och  …

Webinar-video: Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

I onsdags genomförde Surveyföreningen ett webinar om USA-valet där ingen mindre än Karin Nelsson berättade  …

Årsmötet sker onsdag den 24/3 2021 kl. 13-16

Årsmötet kommer att genomföras onsdag den 24/3 2021 kl. 13:00-16:00, och då helt digitalt via  …

Webinar med vinnarna av Olle Jonsson-priset

Lyssna till hur två studenter från Luleå tekniska universitet lyckades minska tillverkningsinducerade avvikelser i tillverkning  …

Webinar: Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

Torsdag den 3/2 kl. 15:00-15:30 bjuder Surveyföreningen in till ett extrainsatt webinar om USA-valet och  …

Policys etc.

Policys etc. Här finner ni policydokument för föreningen. Policy för Statistikfrämjandets hantering av annonsförfrågningar för  …

Stort tack för en fantastisk konferens!

På World Statistics Day, den 20/10, genomförde vi vår årsmöteskonferens, denna gång helt i digital  …

Digital konferens på World Statistics Day, tisdag den 20/10

På World Statistics Day den 20 oktober anordnar Svenska statistikfrämjandet en digital konferens med sex  …

Webinar om statistikutbildning med Mattias Villani

Den 10/6 höll Mattias Villani webinaret Education in Statistics – Time for change? Yes, definitely för Statistikfrämjandets  …

Årets Statistikfrämjare: Anders Nordgaard!

Under årsmötet i slutet av mars korades Anders Nordgaard till Årets Statistikfrämjare! Motiveringen lyder:”Personen är  …

Bli medlem

Bli medlem i Svensk statistikfrämjandet Statistikfrämjandets roll är bl.a. att främja forskning och utbildning inom  …

Webinar om AI med Olle Häggström

Den 27/5 höll Olle Häggström webinaret AI Alignment, Embedded Agency and Decision Theory för Statistikfrämjandets medlemmar.  …

Webinar om Statistikämnets framtid den 10/6 kl. 11-12

Mattias Villani är professor vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Han utvecklar beräkningseffektiva bayesianska metoder  …

Webinar om AI den 27/5 kl. 14-15

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och forskare på Institutet  …

Nyhetsbrev april 2020- Ordföranden har ordet

Det finns en gammal kinesisk förbannelse som lyder: ”Må du leva i intressanta tider” och  …

Statistikfrämjandets årsmöte sker digitalt. Konferensen skjuts till i höst.

Med anledning av de senaste dygnens utveckling väljer styrelsen nu att genomföra årsmötet på digital  …

Video från studentkonferens

I slutet av maj 2019 anordnade Statistikfrämjandet, med stöd från SCB, den första konferensen för  …

Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen

Denna text utgör en återgivning av en artikel i Qvintensen nr 1, 2019. Vi vill  …

Lars Lyberg Årets Statistikfrämjare 2019

I samband med Svenska statistikfrämjandets årsstämma den 21/3 2019 delades även priset till Årets Statistikfrämjare  …

Program årsmöte 21/3

Agenda: 10:00 – Registrering och mingel 10:30 – Välkommen och information om SOM-institutet och Statistikfrämjandets  …

Glöm inte att skicka in dina motioner till Årsmötet

Imorgon torsdag 21/2 är sista dagen att skicka in motioner och förslag på stadgeändringar till  …

Information årsmöten för medlemsföreningar i statistikfrämjandet

Främjandets medlemsföreningar håller sina årsmöten den 22/3 (dagen efter Främjandets årsmöte) i Annedalsseminariet, Göteborgs Universitet  …

Årsmöte Svenska Statistikfrämjandet torsdag den 21/3

När: Torsdag den 21 mars, avslutas med traditionsenlig middag på kvällen. Var: Göteborg Främjandet håller  …

Nominera Årets Statistikfrämjare!

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets Statistikfrämjare! Detta pris delas ut  …

Integritetspolicy för Svenska statistikfrämjandet

Intigritetspolicy för Svenska statistikfrämjandet Sedan den 25:e maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som  …

Martin Lagerström 2017 års statistikfrämjare

I want to say big thank´s to the Swedish Statistical Society which has given me  …

Program för Statistikfrämjandets årskonferens i Örebro 22 mars 2018

Vad: Vårkonferens och årsmöte När: Torsdag 22 mars kl. 10.00-17.00. Var: Hörsal B, Billbergshuset, Institutionen för naturvetenskap och  …

​Uppsatstävling

Svensk demografisk förening (SDF) utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade  …

Nominera till Cramérpriset 2018 senast 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i  …

Utlysning av Statistikfrämjandets årsmöte och vårkonferens 22-23/3

I år anordnas Statistikfrämjandets årmöte i Örebro torsdagen den 22 mars. I samband med årsmötet hålls  …

Lucka #9: Fakta eller fiktion: om hur medier rapporterar om opinionsmätningar

Från Politologerna: Detta är ett gästinlägg författat av Per Oleskog Tryggvason, doktorand, och Jesper Strömbäck, professor i  …

Qvintensen webbtidskrift

Många nya artiklar finns nu i Qvintensen webbtidskrift, som finns i försöksversion på statfr.blogspot.se. Kan läsas  …

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en  …

Relativ närhet – Vilket barn skall gå i vilken skola?

Många kommuner brottas med problemet hur man skall fördela barn till olika skolor. Då fler  …

Annonsera

Vill du annonsera hos oss? Du vet väl att du kan nå ut till Statistikfrämjandets  …

Maria Karlsson pedagogisk pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelanden från Umeå universitet: Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik, blir 2017 års mottagare av det  …

Stora kommunikatörspriset till SCB

Föreningen Sveriges Kommunikatörer delar varje år ut det så kallade Stora kommunikatörspriset i fem olika  …

Statistikfrämjandets nya styrelse

Efter årsmötet 2017-03-23 ser Statistikfrämjandets styrelse ut så här: Ordförande: John Öhrvik Vice ordförande: Patrik Rydén Skattmästare: Maria  …

Årets statistikfrämjare

Årets statistikfrämjare 2017 blev Rolf Sundberg, med motiveringen: Rolf Sundberg är en välkänd profil från  …

Statistikfrämjandets vårkonferens 2017

I samband med Statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017 hölls den traditionella vårkonferensen,  …

Program för Svenska statistikfrämjandets årskonferens i Lund 2017-03-23

English translation: Program Lund 2017 Torsdag 23 mars Vårkonferens på temat opinionsundersökningar och årsmöte i MH:A  …

Årsmöte och vårkonferens Svenska Statistikerfrämjandet 2017

Den 23 mars anordnas föreningens årskonferens i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund. Konferensen har som  …

Om Hans Rosling

Hans Rosling avled den 7 februari 2017, 68 år gammal. Han var läkare och professor  …

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som  …

Utlysning av årsmöte i Svenska statistikfrämjandet 2017

Statistikfrämjandets årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 23 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare  …

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och  …

Welcome to the Swedish Statistical Society!

The Statistical Association (Statistiska föreningen), founded in 1901, was an independent non-profit organization for the  …

Årsmöteshandlingar

Här återfinns handlingar för årsmötet 2016-03-15: Dagordning årsmöte inklusive motioner och förslag från styrelsen. Verksamhetsberättelse  …

Årskonferens, program och anmälan

Den 14 mars anordnas föreningens årskonferens i Klara salen, Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm. Konferensen  …

Nominera till Cramérpriset senast 8 februari

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i  …

Surveyföreningens seminarium om Big data – presentationerna tillgängliga

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens  …

Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i statistik

Den 4 december hölls Cramérsällskapets höstmöte på KTH i Stockholm med temat ”Att undervisa i  …

Medlemsmöte 19 november – Qvintensens framtid (OBS! nytt datum)

Statistikfrämjandets medlemstidning Qvintensen saknar just nu full bemanning på redaktionen. Posten som huvudredaktör står tom  …

Cramérsällskapets höstmöte, 4 december på KTH i Stockholm

Den 4 december kl 10–15 på KTH, Stockholm anordnar Cramérsällskapet ett höstmöte med temat ”Att  …

Presentationer från Statistikerträffen

Höstens statistikerträff i Göteborg blev mycket lyckad med över 50 deltagare. Presentationerna finns nu tillgängliga  …

FMS höstmöte i hälsans tecken

Föreningen för medicinsk statistik (FMS) inbjuder till höstmöte 20 oktober 2015 i Lund. Tre intressanta  …

Nordiskt statistikermöte i Stockholm 2016

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer  …

Ni har väl inte missat ”This is Statistics”?

Facebooksidan ”This is Statistics” är en av satsningarna som The American Statistical Association (ASA) gjort  …

Filminspelningar och presentationer från årsmötet

Fullständigt program för årsmöteskonferensen. Yudi Pawitan (MEB, Karolinska Institutet): ”To adjust or not adjust” Matteo  …

Inspelning och presentation från medlemsmötet

Medlemsmötet den 28 maj websändes via Bambuser. Ca 20 personer deltog totalt.Nedan hittar ni presentationen  …

Medlemsmöte 28 maj: Ungdomars arbetsmarknad

Det är äntligen vår – och ungdomsarbetslösheten är som högst. Den 28 maj bjuder Statistikfrämjandet  …

Bilder från årsmöteskonferens och middag

Här presenteras bilder från årsmöteskonferens och middag. Presentationer och inspelade föredrag kommer inom kort.  …

Hans Rosling årets statistikfrämjare

Ibland får vi i styrelsen höra att ”om bara jag vetat vem som fått utmärkelsen  …

Sista anmälningsdag till årsmöteskonferensen den 5 mars

Nu närmar sig årsmötet och konferensen med stormsteg och sista anmälningsdag är nu på torsdag  …

Årsmöte och årsmöteskonferens 16 mars

Statistikfrämjandets årsmöte 2015 äger rum måndagen den 16 mars kl 11.15. Årsmötet hålls på Karolinska  …

Nominera årets statistikfrämjare senast 28 januari

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som  …

Styrelseledamöter i Svenska statistikfrämjandet gästbloggar

Marie Wiberg har under hösten 2014 varit gästbloggare i Curie, en nättidning om forskning som  …

Affisch

Denna affisch beskriver Svenska statistikfrämjandet och är lämplig att användas för marknadsföring av föreningen. Länk  …

Årsmötesseminarium 2013 i Uppsala

Tema: Statistiken och vår bild av samhälle och omvärld Programmet hittar du här Presentationer: ”Kan  …