Vem vill du se som Årets Statistikfrämjare?

Priset ”Årets Statistikfrämjare” delas årligen ut i samband med Svenska statistikfrämjandets årsmöte, och det är DU som medlem som nominerar lämpliga kandidater!

Nomineringstiden för Årets Statistikfrämjare är öppen, och du kan skicka in dina nomineringar fram till den 31/1 2023. Vinnaren kommer att utses av styrelsen och presenteras på årsmötet den 29/3. 

Årets Statistikfrämjare är:
”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”

Ta chansen att nominera någon som DU tycker gjort något riktigt slagkraftigt för statistikvärlden!

Skicka ditt bidrag, tillsammans med din motivering till varför personen ska vinna, till John Öhrvik (vice ordförande) på john.ohrvik@regionvastmanland.se senast den 31 januari 2023.

Välkommen med dina nomineringar!