Svenska statistikersamfundet

Svenska statistikersamfundet bildades 1962 och är en oberoende ideell organisation och en intresseförening för statistiker och matematiska statistiker i Sverige. Samfundet har idag cirka 1200 medlemmar.