Statistiska Föreningen

Statistiska Föreningen, som bildades 1901, var en oberoende ideell organisation för erfarenhetsutbyte, debatt och utveckling inom statistikområdet. Föreningen var till för både producenter och användare av statistisk information.

Föreningen syfte var att bidra till kontakter mellan medlemmar verksamma på olika håll i samhället och till medlemmarnas kompetensutveckling. Ett annat syfte var att stödja utbildning och forskning inom statistikområdet samt stärka statistikens roll genom att verka för hög kvalitet vid produktion och användning av statistik.

Än så länge saknas vissa funktioner på dessa sidor som fanns tillgängliga på vår förra webbplats men vi hoppas att ni ska ha tålamod, dessa sidor utvecklas kontinuerligt.

Läs mer om Statistiska föreningen:

Nyhetsbladet Konfidensen 2006 och 2007