Bli medlem i Svenska statistikfrämjandet

Statistikfrämjandets roll är bl.a. att främja forskning och utbildning inom statistikvetenskap och utgöra ett forum för diskussion avseende statistiska tillämpningar och etiska frågor inom statistikområdet. Som medlem i Svenska statistikfrämjandet får du bl.a. medlemstidskriften Qvintensen (två till fyra nummer per år) och föreningens e-postutskick (bestående av inbjudningar till medlemsmöten, konferenser och kurser samt av platsannonser inom statistikområdet). Vi har inga krav på utbildning; alla som är intresserade av statistik och vill stödja statistikens roll i samhället är välkomna.

Medlemsavgiften för 2022 är 250 kr (100 kr för studenter)

Medlemsvillkor

Svenska statistikfrämjandet är en oberoende ideell förening bestående av personer med intresse för statistik. I föreningen finns tre typer av medlemskap:

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem är en individ som genom sitt medlemskap vill främja föreningens syften, och betalar den ordinarie årsavgift som årsmötet beslutar om. Ordinarie medlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.

Studentmedlem
Studentmedlem är en individ som studerar vid något av Sveriges lärosäten (högskola, folkhögskola, yrkeshögskola eller universitet), vill främja föreningens syften och betalar den årsavgift för studentmedlemskap som årsmötet beslutar om. Studentmedlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.

Hedersmedlem
Hedersmedlem är en individ som, efter beslut av årsmötet, på förslag från föreningens styrelse, upptas som hedersmedlemmar i föreningen. Hedersmedlemskapet är avgiftsfritt. Hedersmedlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.

Medlemsavierna skickas ut i april, efter att årsmötet beslutat om avgiftens storlek.

För frågor om medlemskapet eller utträde ur föreningen: Kontakta föreningens sekreterare på sekreterare@statistikfrämjandet.se

Bli medlem i våra underföreningar!

Svenska statistikfrämjandet har fyra underföreningar:

  • Cramérsällskapet
  • Föreningen för Medicinsk Statistik (FMS)
  • Föreningen för Industriell Statistik (IndStat)
  • Surveyföreningen

Av dessa har Cramérsällskapet, FMS och Surveyföreningen samordnat sina medlemsregister med Statistikfrämjandet, och medlemsavierna skickas ut gemensamt.

För att bli medlem i dessa krävs att du är medlem i Svenska statistikfrämjandet.

Medlemskap i Cramérsällskapet och FMS kostar 75 kr per förening och år. Medlemskap i IndStat kostar 150 kr per år. Medlemskap i Surveyföreningen är gratis.

För att bli medlem i någon av underföreningarna tas kontakt med respektive förening. Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor om ditt medlemskap.

Är du redan medlem?

Du kan enkelt uppdatera dina medlemsuppgifter här: https://stat.memlist.se/login/tb7LkmN

Inloggningsuppgifterna består av din mailadress och ett lösenord som du själv bestämmer. Klicka på ”Glömt lösenord” och följ instruktionerna första gången du loggar in för att välja ditt lösenord.

Har du problem, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se