Bli medlem i Svensk statistikfrämjandet

Statistikfrämjandets roll är bl.a. att främja forskning och utbildning inom statistikvetenskap och utgöra ett forum för diskussion avseende statistiska tillämpningar och etiska frågor inom statistikområdet. Som medlem i Svenska statistikfrämjandet får du bl.a. medlemstidskriften Qvintensen (två till fyra nummer per år) och föreningens e-postutskick (bestående av inbjudningar till medlemsmöten, konferenser och kurser samt av platsannonser inom statistikområdet). Vi har inga krav på utbildning; alla som är intresserade av statistik och vill stödja statistikens roll i samhället är välkomna.

Medlemsavgiften för 2022 är 250 kr (100 kr för studenter)

Vill du bli medlem fyller du i ansökan här: membit.net/m4-member/login/453

Bli medlem i våra underföreningar!

Svenska statistikfrämjandet har fyra underföreningar:

  • Cramérsällskapet
  • Föreningen för Medicinsk Statistik (FMS)
  • Föreningen för Industriell Statistik (IndStat)
  • Surveyföreningen

Av dessa har Cramérsällskapet, FMS och Surveyföreningen samordnat sina medlemsregister med Statistikfrämjandet, och medlemsavierna skickas ut gemensamt.

För att bli medlem i dessa krävs att du är medlem i Svenska statistikfrämjandet.

Medlemskap i Cramérsällskapet och FMS kostar 75 kr per förening och år. Medlemskap i IndStat kostar 100 kr per år. Medlemskap i Surveyförening är gratis.

För att bli medlem i någon av underföreningarna tas kontakt med respektive förening:

Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor om ditt medlemskap.

Är du redan medlem?
Du kan enkelt uppdatera dina medlemsuppgifter här: membit.net/m4-member/login/ . Inloggningsuppgifterna hittar du på din senaste medlemsavi. Har du problem, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se