Dokument

Nedan återfinns diverse dokument för nedladdning:

Affisch

Denna affisch beskriver Svenska statistikfrämjandet och är lämplig att användas för marknadsföring av föreningen.

ISI Ordlista

ISI engelsk-svensk ordlista för statistiska termer

Checklista

Statistikfrämjandet och Surveyföreningen tillsammans tagit fram en checklista för undersökare och journalister.