Dokument

Nedan återfinns diverse dokument för nedladdning:

Affisch

Denna affisch beskriver Svenska statistikfrämjandet och är lämplig att användas för marknadsföring av föreningen.

ISI Ordlista

ISI engelsk-svensk ordlista för statistiska termer

Checklistor

SMIF, Statistikfrämjandet och Surveyföreningen tillsammans tagit fram checklistor för undersökare och journalister.

Checklista för undersökare vid kontakt med media

Checklista för journalister som skriver om undersökningar