Dokument

Nedan återfinns diverse dokument för nedladdning:

Affisch

Denna affisch beskriver Svenska statistikfrämjandet och är lämplig att användas för marknadsföring av föreningen.

ISI Ordlista

ISI engelsk-svensk ordlista för statistiska termer

Checklista

Statistikfrämjandet och Surveyföreningen tillsammans tagit fram en checklista för undersökare och journalister

Skrivanvisningar Qvintensen

För att underlätta för de som vill skriva bidrag och artiklar till medlemstidningen Qvintensen har redaktionen tagit fram skrivanvisningar.