Etisk kod

Under 2022 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för att revidera föreningens etiska kod. Detta för att ligga mer i linje med såväl digital utveckling som internationella etiska koder. Ett utkast presenterades under årsmötet 2023, och gick därefter ut på remiss till medlemmarna. En slutgiltig version fastställdes av styrelsen den 7/6 2023.

Arbetsgruppen bestod av:

 • John Öhrvik (sammankallande)
 • Magnus Pettersson
 • Maria Josefsson
 • Ingegerd Jansson
 • Karin Nelsson

Ladda ner den officiella etiska koden (2023) här.

Tidigare versioner

En första version av föreningens etiska kod skapades 2009 av en arbetsgrupp bestående av:

 • Bernhard Huitfeldt (ordförande)
 • Gösta Forsman
 • Sune Karlsson
 • Magnus Pettersson
 • Martin Ribe

Vid årsmötet 2010 beslutades att den etiska koden tillämpas för en prövotid på ett år för att samla in erfarenheter om hur den fungerar i praktiken. En uppdaterad version antogs som Svenska statistikfrämjandets officiella etiska kod vid årsmötet 2011. Arbetsgruppen som tog fram denna reviderade version bestod av

 • Sune Karlsson (sammankallande)
 • Magnus Pettersson
 • Bernhard Huitfeldt
 • Michael Carlson

Ladda ner den tidigare etiska koden (2011) här.