Styrelsen i Svenska statistikfrämjandet består av följande personer:

  • Ordförande: Nancy Steinbach
  • Vice ordförande: John Örvik
  • Skattmästare: Annika Tillander
  • Sekreterare: Mattias Strandberg
  • Internationella kontakter: Hans Alberg
  • Medlemsutveckling: Magnus Pettersson

Medlemsföreningarnas representanter:

  • Martin Hyllienmark (Surveyföreningen)
  • Aaron Levine (FMS)
  • Hans Alberg (Industriell statistik)
  • Anders Lundquist (Cramérsällskapet)