Styrelsen

Styrelsen i Svenska statistikfrämjandet består av följande personer:

  • Ordförande: Joakim Malmdin
  • Vice ordförande: Maria Josefsson
  • Skattmästare: Annika Tillander
  • Sekreterare: Mattias Strandberg
  • Webbansvarig: Jens Malmros
  • Medlemsutveckling: Magnus Pettersson

Medlemsföreningarnas representanter:

  • Åke Wissing (Surveyföreningen)
  • Per Liv (FMS)
  • Hans Alberg (Industriell statistik)
  • Anders Lundquist (Cramérsällskapet)

Styrelsemöten

2021: 19/4, 17/5, 14/6, 16/8, 20/9, 25/10, 22/11, 13/12

2022: 17/1, 14/2, 14/3