Om Föreningen

Statistiska Föreningen, som bildades 1901, var en oberoende ideell organisation för erfarenhetsutbyte, debatt och utveckling inom statistikområdet. Föreningen var till för både producenter och användare av statistisk information. Svenska statistikersamfundet bildades 1962 och var en oberoende ideell organisation och en intresseförening för statistiker och matematiska statistiker i Sverige. Under 2007 fattades beslutet om samgående mellan de två föreningarna, och Svenska statistikfrämjandet bildades.

Föreningens ändamål är bl.a. att främja forskning och utbildning inom statistikvetenskapen och utgöra ett forum för diskussion avseende statistiska tillämpningar och etiska frågor inom statistikområdet. Som medlem i Svenska statistikfrämjandet får du bl.a. medlemstidskriften Qvintensen (två till fyra nummer per år) och föreningens e-postutskick (bestående av inbjudningar till medlemsmöten, konferenser och kurser samt av platsannonser inom statistikområdet). För att bli medlem, se Bli medlem.

För dig som vill veta mer: