Styrelsen & Styrelsemöten

Styrelsen i Svenska statistikfrämjandet består av följande personer:

Ordförande: Joakim Malmdin

Vice ordförande: Maria Josefsson

Skattmästare: Anders Haraldsson

Sekreterare: Mattias Strandberg

Webbansvarig: Jens Malmros

Medlemsföreningarnas representanter:

Marcus Berg (Surveyföreningen)
Ida Hed Myrberg (FMS)
Hans Alberg (Industriell statistik)
Jesper Rydén (Cramérsällskapet)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har beslutat att ej göra protokoll från styrelsemöten tillgängliga publikt. Detta då det ofta förekommer personuppgifter, och då faller hanteringen under GDPR.

Om du som medlem är intresserad av vad styrelsen pratat om eller beslutat i någon fråga är du välkommen att kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikfrämjandet.se

Har du någon fråga som du önskar att styrelsen lyfter är du varmt välkommen att höra av dig till vår ordförande på ordförande@statistikframjandet.se

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Protokoll årsmöte 2011

Protokoll årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse avseende år 2011

Protokoll årsmöte 2013

Verksamhetsberättelse avseende år 2012

Protokoll årsmöte 2014

Verksamhetsberättelse avseende 2014.

Protokoll årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 2016