Styrelsen & Styrelsemöten

Styrelsen i Svenska statistikfrämjandet består av följande personer:

Ordförande: Joakim Malmdin

Vice ordförande: Maria Josefsson

Skattmästare: Anders Haraldsson

Sekreterare: Mattias Strandberg

Webbansvarig: Jens Malmros

Medlemsföreningarnas representanter:

Marcus Berg (Surveyföreningen)
Ida Hed Myrberg (FMS)
Hans Alberg (Industriell statistik)
Jesper Rydén (Cramérsällskapet)

STYRELSEMÖTEN

2011: 2 februari, 4 april, 20 maj, 30 augusti, 27 september, 1 november, 6 december.

2012: 17 januari, 14 februari, 12 mars, 27 april, 30 maj, 31 augusti, 26 oktober, 7 december.

2013: 17 januari, 1 mars, 8 maj, 30 augusti, 21 oktober, 4 december.

2014: 15 januari, 28 februari, 11 april, 12 maj, 10 september, 14 november.

2015: 9 januari, 20 februari, 20 mars (fysiskt möte), 9 september, 18 september (beslut per capsulam), 23 oktober, 8 december

2016: 11 januari, 5 februari, 19 februari, 25 maj, 5 september, 3 november

2017: 9 januari, 30 januari, 16 februari, 17 april, 29 maj

MÖTESPROTOKOLL

Protokoll årsmöte 2011

Protokoll styrelsemöte 110404

Protokoll styrelsemöte 110520

Protokoll styrelsemöte 110830

Protokoll styrelsemöte 110927

Protokoll styrelsemöte 111101

Protokoll styrelsemöte 111206

Protokoll styrelsemöte 120117

Protokoll styrelsemöte 120214

Protokoll styrelsemöte 120312

Protokoll årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse avseende år 2011

Protokoll styrelsemöte 120427

Protokoll styrelsemöte 120530

Protokoll styrelsemöte 120831

Protokoll styrelsemöte 121026

Protokoll styrelsemöte 121207

Protokoll styrelsemöte 130117

Protokoll styrelsemöte 130301

Protokoll årsmöte 2013

Verksamhetsberättelse avseende år 2012

Protokoll styrelsemöte 130508, bilaga

Protokoll styrelsemöte 130830

Protokoll styrelsemöte 131021

Protokoll styrelsemöte 131204

Protokoll styrelsemöte 140115

Protokoll styrelsemöte 140228

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll styrelsemöte 140411

Protokoll styrelsemöte 140512

Protokoll styrelsemöte 140910

Protokoll styrelsemöte 141114

Protokoll styrelsemöte 150109

Verksamhetsberättelse avseende 2014.

Protokoll årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 2016