Policys etc.

Här finner ni policydokument för föreningen.

Policy för Statistikfrämjandets hantering av annonsförfrågningar för konferenser, kurser och andra aktiviteter.