Ackreditering av statistiker

Statistikfrämjandet erbjuder sina medlemmar möjligheten att söka ackreditering som statistiker genom FENStatS. Ackrediteringen motsvarar bl.a. CStat (UK) eller PStat (USA).

För att få ackreditering ska följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Högskoleexamen motsvarande MSc enligt Bolognakriterierna i statistik/matematisk statistik eller motsvarande
  2. Fem års yrkeserfarenhet som statistiker
  3. Pågående kompetensutveckling sedan examen
  4. Pedagogisk och kommunikativ förmåga
  5. Acceptera lagliga och etiska riktlinjer för sin verksamhet
  6. Medlem i en FENStatS-förening (t.ex. Statistikfrämjandet)

Den som vill söka ackreditering skapar en inloggning på www.fenstats.eu/accreditation och lämnar in de dokument som fordras för bedömning där. Man betalar även en ansökningsavgift till FENStatS på EUR100 (rabatterat under 2021 till EUR80) enligt instruktioner i ansökningsportalen samt en årlig avgift för att bibehålla ackrediteringen.

I Sverige handläggs ansökningarna av Magnus Pettersson, Rolf Sundberg, Daniel Thorburn och Eva M Andersson. FENStatS har en särskild kommitté med representanter för de föreningar som erbjuder ackreditering som handlägger frågor om systemet i stort och även frågor som gäller gränsdragning, ordförande i den kommittén är Magnus Pettersson.

Det mesta förklaras på FENStatS hemsida, men har du ytterligare frågor så kontakta accreditation@fenstats.eu

Välkommen med din ansökan!