VIDEO – Valwebinar #4 – Samtal med forskarna

Den 23/8 genomfördes den fjärde delen i vår valwebinarserie, där vi fick träffa Per Oleskog Tryggvasson som är forskare på Valforskningsprogrammet vid Göteborga universitet. Han berättade om sin forskning kring hur opinionsmätningar påverkar väljarna, samt hur han ser på mätningar och dess betydelse för den demokratiska processen.