Årsmöteshandlingar

Här återfinns handlingar för årsmötet 2016-03-15:

Dagordning årsmöte inklusive motioner och förslag från styrelsen.

Verksamhetsberättelse för 2015.