Qvintensen webbtidskrift

Många nya artiklar finns nu i Qvintensen webbtidskrift, som finns i försöksversion på statfr.blogspot.se. Kan läsas i mobil och webbplatta med s. k. responsiv design. Enkelt att skriva ut enskilda artiklar och dela dem i olika social media. Dessutom är det lätt att kommentera artiklarna.

Det går att söka på innehållet och att prenumerera på nya artiklar. Alla artiklar finns i ett gemensamt arkiv och man kan se vilka som har flest ”views”. Dessutom kan alla artiklar sorteras i olika vyer och översättas med hjälp av Google Translate.