Föreläsning med Årets Statistikfrämjare

I samband med att Tom Britton korades till Årets statistikfrämjare höll han även ett spännande föredrag med titeln: ”Covid-19: svåra skattningsproblem och för lite data”