Alla filmer från årskonferensen

Den 20/3 hölls årsmöte med halvdagskonferens i Linköping. I samband med det hölls tre föreläsningar, en paneldebatt samt en presentation av medlemsenkätens resultat.

Om du missade någon av föreläsningarna så finns nu alla att se här.

Johan Raber – Nationellt Superdatorcenter

Först ut var Johan Raber från Nationellt Superdatorcenter (NSC) som är en resursfunktion som tillhandahåller stor och snabb beräkningskapacitet för olika typer av forskningsprojekt.

Jose Peña – Kausal inferens

Efter honom berättade Jose Peña vid Linköpings universitet om kausal inferens och hur det kan användas för att exempelvis förstå hur globala program för att bekämpa fattigdom påverkar mottagarna ner på individnivå med hjälp av statistik.

Paneldiskussion – statistikutbildningens framtid

Därefter var det dags för en paneldiskussion där Isak Hietala från Linköpings Universitet, Paul Dickman från Karolinska Institutet och Mattias Villani från Stockholms Universitet pratade om framtiden för statistikutbildningarna.

Nancy Steinbach – Resultat av medlemsundersökningen

Efter det redovisade Statistikfrämjandets ordförande Nancy Steinbach resultaten av medlemsenkäten som gjordes i början av året.

Paul Dickman – Årets statistikfrämjare

Avslutningsvis fick vi lyssna till Årets Statistikfrämjare Paul Dickman som berättade om arbetet bakom att få till en masterutbildning i biostatistik i samarbete mellan KI, SU och KTH.