Webinar: Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

Torsdag den 3/2 kl. 15:00-15:30 bjuder Surveyföreningen in till ett extrainsatt webinar om USA-valet och de lärdomar vi kan dra därifrån. 

Karin Nelsson, vd Demoskop, har lång erfarenhet av opinionsundersökningar och medverkade på CNNs Decision Desk i valet 2016. Hon har tagit del av metodutvärderingar som gjorts efter presidentvalet 2020 och kommer redogöra för de intressantaste slutsatserna och reflektera kring metodfrågor. Mot slutet kommer det finnas tid för frågor. 

Missa inte denna unika möjlighet att få en djupare analys av mätningar och lärdomar från det stora landet i Väst. 

Anmäl dig här!