Surveyföreningens seminarium om Big data – presentationerna tillgängliga

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm. Drygt 30 deltagare närvarade under dagen. Nu finns presentationer tillgängliga på Surveyföreningens hemsida.

Läs mer här