Filmer från årskonferensen

På World Statistics Day, den 20/10, hölls traditionsenligt Statistikfrämjandets årskonferens. Denna gång var temat ”Att kommunicera statistik” och fyra talare delade med sig av sina erfarenheter i ämnet. Alla föreläsningar spelades in och du hittar dem nedan. 

Lena Hed, Vetenskapsrådet
Först ut var Lena Hed, strategisk kommunikatör vid Vetenskapsrådet. Hon berättade dels om Vetenskapsrådets olika initiativ kring forskning och kommunikation, och dels tipsade hon om olika kanaler där forskare och statistiker både kan publicera alster och diskutera olika kommunikationsfrågor med personer från andra discipliner. 

Sangita Kulathinal, Scandinavian Journal of Statistics
Sangita Kulathinal var näst ut och berättade om arbetet med SJS där hon är chefredaktör tillsammans med två andra personer. Sangita jobbar som professor vid Helsingfors universitet och förstår därför vikten av att kunna kommunicera sina resultat. Under hennes presentation tydliggjordes hur det redaktionella arbetet ser ut, och vad skribenter kan förvänta sig när de skickar in alster för publicering till SJS. Även Sangita hade många tips som kan göra processen med att få en artikel publicerad enklare. 

Jonas Mattson, Forskning & Framsteg
Efter lunch var det dags för Jonas Mattson, chefredaktör och VD på den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. Jonas gick igenom do’s and dont’s att tänka på när man skriver för populärvetenskapliga publikationer. Han tipsade även om boken ”Räkna med nyheter” för de som bättre vill förstå hur journalister ser på forskning och statistik. 

Dan Hedlin, Stockholms universitet
Sist ut var Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet. Dan har genom åren skrivit många artiklar för dagspress och även förekommit i TV och radio vid ett flertal tillfällen. Han delade med sig av sina erfarenheter, både om hur man kommer igång med att skriva och vad man ska tänka på när man har med dagstidningar att göra.