Om Hans Rosling

Hans Rosling avled den 7 februari 2017, 68 år gammal. Han var läkare och professor i internationell hälsa. Allmänt känd blev han för sina intresseväckande presentationer av statistik rörande global hälsoutveckling.

År 2006 utsågs han av Statistiska föreningen till årets statistiker med motiveringen: ”Hans Rosling och stiftelsen Gapminder har på ett innovativt sätt lyckats kombinera kunnande inom folkhälsovetenskap med befintlig statistik och tekniska visualiseringsmöjligheter. Med hjälp av datoriserade animeringar beskrivs utvecklingen inom hälsa och välfärd i ett internationellt perspektiv på ett levande och pedagogiskt sätt. Hans Rosling och stiftelsen Gapminder når med sitt sätt att förmedla statistik en mycket bred åhörarskara.”

År 2014 utsågs han av Svenska statistikfrämjandet till årets statistikfrämjare med motiveringen: ”Hans får utmärkelsen för sina insatser att göra statistiken lättillgänglig och begriplig för den  breda allmänheten och för att han genom sina gedigna kunskaper och goda pedagogiska förmåga får många att lyssna.”

Följande text är baserad på material från Karolinska institutets hemsida samt sammanställd och bearbetad av Qvintensens redaktör, Jan Wretman.

Hans Rosling växte upp i stadsdelen Luthagen i Uppsala, i ett rum och kök med utedass på gården.

Ett välkänt exempel i hans populära föreläsningar handlar om när den första tvättmaskinen kom in i huset, och hur hans mamma som i ett trollslag befriades från det slitsamma arbetet med handtvätt och tvättbräda.

Hans och hustrun Agneta åkte till Bangalore i Indien 1972, som utbytesstudenter. Där insåg han till sin förvåning att de indiska studenterna låg mycket längre fram i kunskapsnivå än han själv.

Det var en ögonöppnare, och han kom senare att ägna stor kraft åt att sticka hål på fördomar och föreställningar som byggde på gamla sanningar.

Hans blev legitimerad läkare 1975. Därefter följde specialistutbildning. I slutet av 1970-talet hade båda makarna Rosling tagit beslutet att flytta till norra Moçambique för att tjänstgöra som läkare respektive barnmorska under två år. Där upptäckte Hans en okänd förlamningssjukdom, konzo, som han sedan beskrev i sin avhandling. Han disputerade 1986 och blev 1990 docent i invärtes medicin vid Uppsala universitet. År 1999 blev han utsedd till professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. År 2012 valdes han in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Hans var Sveriges i särklass mest kända professor i internationell hälsa. Hans arbetsfält sträckte sig vida utanför Sverige. Hans son och svärdotter tog fram ett nytt datorprogram för visuell presentation av statistik, och med hjälp av detta kom hela världen att se och lyssna på Hans’ föreläsningar. Med det nya verktyget kunde han åskådliggöra förlopp som effektivt slog hål på gamla sanningar. Han kunde visa att tillstånden i världen inte är statiska, utan hela tiden utvecklas; att världen i dag är en helt annan än för bara 25 år sedan.

År 2005 grundade Hans stiftelsen Gapminder, med syfte att främja en hållbar global utveckling genom ökad användning och förståelse av statistik om sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor. Efter en föreläsning av Hans i USA 2007 ville Googles grundare köpa mjukvaran som föreläsningen byggde på. Det fick han, eftersom tanken med Gapminder var att all information ska vara öppen och tillgänglig för alla, vilket Google redan hade affärsmodeller för. Så blev Hans känd över hela världen. När den amerikanska tidningen Foreign Policy listade de 100 tänkare vars idéer hade format världen under 2009, hamnade Hans Rosling på plats 96, och år 2012 hamnade han på Time Magazines lista över ”The World’s 100 Most Influential People”. Han blev också utsedd till Årets svensk i världen 2012, för att han genom sitt arbete satt Sverige på kartan. Han var en av grundarna av den svenska sektionen av Läkare utan gränser. Månaderna kring årsskiftet 2014-2015 arbetade han för hälsovårdsministeriet i Liberia som rådgivare rörande ebolaepidemiologi.

Hans Rosling, som ägnade sitt liv åt hälso- och sjukvård, hade egen erfarenhet av allvarliga sjukdomar. Redan som ung drabbades han av testikelcancer som spridit sig till buken. Han friskförklarades efter ansträngande strålbehandling. Senare drabbades han av hepatit-C, som successivt försämrade levern under resten hans liv. 2014 var han så illa däran att han riskerade att dö. På egen bekostnad åkte han då till Japan för behandling (ännu inte tillgänglig i Sverige), vilket gav honom några år extra. Sveriges, och kanske världens, i särklass mest kända professor i internationell hälsa levde alltså själv ett liv kantat av allvarliga sjukdomar. Det hindrade honom inte från att enträget arbeta vidare med missionen att förbättra hälsan och livsvillkoren för framförallt de allra fattigaste, inte minst genom sin roll som folkbildare.

Sagt av Hans Rosling (enligt  Karolinska institutets hemsida):

”Man kan inte diskutera framtiden baserat på en världsbild som är 25 år gammal.”

(SvD 2009-11-30)

”Sveriges framtid hänger mest på vad som händer i världen, inte på vad som händer i Sverige.”

(Pressmeddelande från KTH 2010-09-13 när Hans Rosling tilldelades KTH:s Stora pris)

”Sajten Gapminder som vi driver som ett digitalt museum på nätet har vi kallat fact-tank. Vi tycker att det finns alldeles för många think-tanks som tänker på uppdrag av någon.”

(SvD 2009-11-30)

”För mig var det en förskräckelse, på grund av min bakgrund, att se att ledande personer i näringslivet har en mer faktabaserad världsbild än vad unga aktivister och professorer på universitet har.”

(Ur dokumentären Roslings värld, 2010)