Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet.

Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik på e-postadressen john.ohrvik@regionvastmanland.se senast den 15 december 2017.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Statistikfrämjandets årsmöte i Örebro den 22 mars 2018.

Välkommen med nomineringar!

Statistikfrämjandets styrelse