Nordiskt statistikermöte i Stockholm 2016

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer och statistiska föreningar. År 2013 hölls konferensen i Bergen och nästa år kommer konferensen att hållas på Waterfront i Stockholm den 22-24 augusti. www.scb.se/nsm2016

Huvudtemat för konferensen är
”Statistics in a changing world – Towards 2020 and beyond”.

Till det övergripande temat hör fyra underteman:

  1. The role of statistics in society
  2. Interaction with users
  3. Data collection
  4. Efficient statistical production

Nu är det dags för inlämning av abstracts (sista dag är 31 oktober).