VIDEO: Webinar E-value

Arvid Sjölander är biostatistiker på Avdelningen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Hans huvudsakliga forskningsområde är kausal inferens och syskon/tvillingstudier. Han har på senare tid fördjupat sig i det nya ”E-värdet” som han under en timme kommer att berätta mer om i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemma