Välkommen till årsmötesdagar!

Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 23-24/3 2022!

Onsdag den 23 mars kl. 12:45-17:00 är det dags för årsmöte i Svenska statistikfrämjandet, och dagen efter (torsdag 24/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Styrelsen hade som ambition att detta år genomföra ett fysiskt möte, men med det nuvarande pandemiläget bedömer vi det inte lämpligt. 

Svenska statistikfrämjandets årsmöte hålls därför även i år digitalt via Zoom. 

Anmäl dig till årsmötet här!

OBS! Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2021 för att vara röstberättigad på årsmötet. Har du inte fått någon medlemsavi, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast onsdag den 23//2. Motioner skickas till sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Glöm heller inte att skicka in dina nomineringar (inklusive motivering) till Årets Statistikfrämjare. Denna ska vara vår tf. ordförande Maria Josefsson tillhanda senast den 31/1 per mail:

maria.josefsson@umu.se

Den preliminära agendan ser ut enligt följande:

  • 12:45 – Välkomna
  • 13:00 – Katharina Schueller, FENStatS course on Data literacy
  • 13:30 – Talare meddelas inom kort
  • 14:00 – PAUS 15 min
  • 14:15 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet
  • 15:45 – PAUS 15 min
  • 16:00 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare samt föreläsning
  • 16:30 – Övrig information samt mötet avslutas. 


Väl mött önskar Styrelsen!