Program för Statistikfrämjandets årskonferens i Örebro 22 mars 2018

Vad: Vårkonferens och årsmöte

När: Torsdag 22 mars kl. 10.00-17.00.

Var: Hörsal B, Billbergshuset,
Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet,

Fakultetsgatan 1, Örebro

Karta över campus Örebro

Anmälan till vårkonferens: sekrfram@gmail.com senast 2017-03-14.

Middag efter årsmöte och vårkonferens kl. 19.00

Restaurang Stora Örebro, Stortorget 4, Örebro

Statistikfrämjandet bjuder på middagen, men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Den som anmäler sig till middagen men uteblir utan att lämna återbud debiteras 600 kr.

Anmälan till middag: sekrfram@gmail.com senast 2017-03-14.

Glöm ej att uppge eventuella allergier.

Program för vårkonferens och årsmöte

 

Tema: Data science and statistics

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.05 Ordföranden John Öhrvik öppnar konferensen

10.05 – 10.20 Sune Karlsson Örebro universitet hälsar välkommen

 

10.20 – 10.50 Lilli Japec Doktor i statistik på SCB:

Big data inom officiell statistisk

Teknologiutvecklingen har i alla tider drivit på utvecklingen i samhället. För tio år sedan var smarta telefoner något nytt. Idag är de en del av vår vardag och många av oss är ständigt uppkopplade. Vi är dessutom omgivna av kameror och sensorer som övervakar och mäter det mesta, till exempel väder och trafik. Den nya teknologin genererar data automatiskt och med hög hastighet. Vi talar om stora mängder data, big data, där formatet varierar från bilder och filmer till värden av olika slag. Tillgången till data och kunskapen om hur man tar fram information ur den enorma datamängden ses som en stor möjlighet för att få mer och bättre kunskap om vårt samhälle. Den stora frågan som statistikbyråer världen över ställer sig just nu är: Hur kan big data användas i statistikproduktionen?

10.50 – 11.00 Bensträckare

 

11.00 – 11.30 Patrik Rydén Docent i matematisk statistik vid Umeå universitet:

Big Data – Från data till beslut

Vi genererar allt mer data, vi blir allt bättre på och lagra data och vi får allt snabbare datorer för att analysera data, men vi är bara i början av den digitala revolutionen! Automatisering och digitalisering inom ett stort antal områden och branscher blir allt viktigare, men data är inte information och information är inte kunskap. Flaskhalsen idag är vår förmåga att omvandla dessa rikliga datamängder (Big Data) till relevant information och kunskap. Det krävs nya statistiska metoder, nya statistiska verktyg och inte minst ett stort antal nya statistiker för att lösa problematiken. Jag kommer att berätta om mina erfarenheter av att analysera stora och komplexa data och ge exempel från några pågående projekt inom allt från kvalitetsstyrning hos Volvo lastvagnar till cancerforskning.

11.30 – 12.00 Raazesh Sainudiin Researcher at Department of Mathematics, Uppsala University:

Seeded by Hate? Characterizing the Twitter Networks of Prominent Politicians and Hate Groups in the 2016 US Election

During the 2016 US presidential election, there was considerable debate about the unique appeal of Donald Trump’s candidacy to hate groups. Though some vehemently argued for Trump’s ability to rile up hateful ideologies, others actively denied such claims. In the present work, we characterize the Twitter networks of both major presidential candidates, Donald Trump and Hillary Clinton, with various American hate groups. We further examined the Twitter networks for Bernie Sanders, Ted Cruz, and Paul Ryan, for 9 weeks around the 2016 election (4 weeks prior to the election and 4 weeks post-election). By carefully accounting for the observed heterogeneity in the Twitter activity levels across millions of individuals,  our data revealed that there were significantly more people linked to leaders and followers of American hate groups belonging to six ideologies (Anti-Government, Anti-Immigrant, Anti-LGBT, Anti-Muslim, Alt-Right, Neo-Nazi, and White-Nationalist) concurring with Donald Trump than with the other four politicians. We also found that significantly more individuals in the Twitter network had the fewest degrees of separation simultaneously from Donald Trump and each one of these six hateful ideologies relative to the other four politicians. Finally, we show that our hypothesis tests are robust to the influence of ”Russian Trolls” recently identified by Twitter.

 

12.00 – 13.15 Lunch på egen hand

13.15 – 13.45 Paneldiskussion (Lilli Japec, Patrik Rydén, Raazesh Sainudiin och John Öhrvik)

13.45 – 14.45 Årsmöte

14.45 – 15.15 Kaffe

15.15 – 16.15 Årsmöte

16.15 – 16.55 Årets statistikfrämjare presenteras

16.55 – 17.00 Avslutning

Varmt välkomna
John Öhrvik
Ordförande