Ny etisk kod

Under 2022 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för att revidera föreningens etiska kod. Detta för att ligga mer i linje med såväl digital utveckling som internationella etiska koder. Ett utkast presenterades under årsmötet 2023, och gick därefter ut på remiss till medlemmarna. En slutgiltig version fastställdes på styrelsen möte den 7/6 2023. Den nya etiska koden förväntas antas som ny officiell etisk kod på årsmötet 2024. Arbetsgruppen bestod av:

  • John Öhrvik (sammankallande)
  • Magnus Pettersson
  • Maria Josefsson
  • Ingegerd Jansson
  • Karin Nelsson

Ladda ner den nya etiska koden (2023) här.