Statistikfrämjandets nya styrelse

Efter årsmötet 2017-03-23 ser Statistikfrämjandets styrelse ut så här:

 • Ordförande: John Öhrvik
 • Vice ordförande: Patrik Rydén
 • Skattmästare: Maria Juhlin
 • Sekreterare: Linnea Johansson Kreuger
 • Webbansvarig: Alf Fyhrlund
 • Klubbmästare: Sabri Danesh
 • Övriga ledamöter: Magnus Ohlsson och Silke Tindrebäck

Medlemsföreningarnas representanter:

 • Åke Wissing (Surveyföreningen)
 • Anna Lindgren (FMS)
 • Hans Alberg (Industriell statistik)
 • Rebecka Jörnsten (Cramérsällskapet)

Bilden: Längst fram (från vänster): Anna Lindgren, Maria Juhlin. Stående: Magnus Ohlsson, Patrik Rydén, Linnea Johansson Kreuger, Sabri Danesh, John Öhrvik, Jan Wretman (Qvintensen, ej medlem av styrelsen), Åke Wissing. Alf Fyhrlund, Hans Alberg och Rebecka Jörnsten saknas på bilden.