Uttalande från Svenska statistikfrämjandet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Vi i Svenska statistikfrämjandet vill uttrycka vårt skarpaste avståndstagande mot den ryska invasionen av Ukraina.

Vi ser med förfäran på hur Ryssland agerar för att förtrycka demokrati och mänskliga rättigheter och vi vill uttrycka vårt helhjärtade stöd för det ukrainska folket i denna svåra stund.

  • Maria Josefsson (tf. ordförande)
  • Annika Tillander (skattmästare)
  • Mattias Strandberg (sekreterare)
  • Magnus Pettersson (ledamot)
  • Jens Malmros (webbmaster)
  • Anders Lundquist (ledamot, Cramérsällskapet)
  • Per Liv (ledamot, Föreningen Medicinsk Statistik)Hans Alberg (ledamot, Industriell Statistik)
  • Åke Wissing (ledamot, Surveyföreningen)