Paul Dickman blir Årets Statistikfrämjare 2023!

Paul Dickman har under många år arbetat för att lyfta biostatistik i Sverige och har efter idogt arbete lyckats få till en masterutbildning i biostatistik. Detta kommer innebära större möjligheter för Sverige att positionera sig i ett internationellt sammanhang.

Nomineringen lyder:

Paul har utmärkt sig genom sitt långsiktiga arbete med att införa den nu antagna masterutbildningen i biostatistik och datavetenskap. Masterutbildningen är unik då den integrerar två olika ämnen – biostatistik och datavetenskap och då den ges gemensamt av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i samverkan.


Han har bedrivit ett gediget arbete för att synliggöra biostatistiken och biostatistikerns roll inom medicinsk forskning under en lång tid. Paul har bland annat varit delaktig i att bygga upp biostatistikgruppen på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet och betonat vikten av en rik forskningsmiljö i biostatistik.

Paul har arbetat för att stärka biostatistikens roll i Sverige och på Karolinska Institutet, t.ex. under sin tid som lärarrepresentant i konsistoriet, 2019-2021. Hans arbete har skapat betydelsefulla träffpunkter för biostatistiker både internt inom Karolinska Institutet såväl som i ett vidare sammanhang genom exempelvis arbetet med Stockholm Biostatistics Network Event.

Vi gratulerar Paul till utmärkelsen!