Årsmöte och vårkonferens Svenska Statistikerfrämjandet 2017

Den 23 mars anordnas föreningens årskonferens i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund. Konferensen har som tema ”Opinionsundersökningar”. Registrering äger rum 09.30-10.00.

Konferensen startar kl 10.00 och pågår till cirka kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att efterhand läggas upp på Statistikfrämjandets hemsida.

Statistikfrämjandet inbjuder till middag kl 18.30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund.

Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten fredagen den 24 mars.

Registrering till årsmöte med vårkonferens och middag görs senast den 13 mars på länken nedan.

Länk till anmälan

Observera att anmälan till middagen är bindande. Du betalar inget för middagen men vid uteblivande kommer en avgift på 400 kr att debiteras.

Varmt välkomna

John Öhrvik
Ordförande