VIDEO – Webinar om skandinavisk pandemistatistik

onsdag den 19/4 genomfördes vårt webinar om pandemistatistik i Skandinavien via Zoom. 

Under webinaret fick vi lyssna till representanter från våra fyra Skandinaviska länder. Dessa lyfte bland annat vad vi lärt oss under pandemin, hur vi bör tänka kring kommunikation samt hur vi bättre kan samarbeta inför kommande pandemier.

– Från Danmark deltog Lasse Engbo Christiansen som är senior forskare och sektionsledare för matematisk modellering på Statens Serum Institut. Han var en central del i den danska modelleringsgruppen för Covidstatistik.

– Från Finland deltog Pauliina Ilmonen som är professor i statistik vid Aalto universitet. Hon är medlem i Inter Academy Partnership COVID-19 expert group och var under pandemin även aktiv i samhällsdebatten i Finland. 

– Från Norge deltog Anders Sønstebø som är sociolog och har arbetat på Statistisk Sentralbyrå sedan 2006 där han bland annat arbetat med befolkningsstatistik och demografi. Han är sedan 2017 ansvarig för bland annat dödsstatistik och var därför djupt involverad i arbetet med Norges pandemistatistik. 

– Från Sverige deltog Lisa Brouwers som är chef för analysavdelningen på Folkhälsomyndigheten som arbetade intensivt med statistik och analyser under pandemin. Hon är doktor i data- och systemvetenskap och har arbetat med modellering och simuleringar. 

Missade du webinaret kan du nu se det i efterhand: