Medlemsmöte

Moderna metoder för att skatta cancerpatientöverlevnad – en rundvandring

Uppgifter som rapporterats in till olika cancerregister används ofta till att bedöma hur många som får en viss cancerdiagnos, hur många som dör av en viss cancerform samt andelen av de som fått en cancerdiagnos som fortfarande är vid liv t.ex. 5 år efter diagnos. Det är ofta av intresse att studera förändringar som skett över tid, att jämföra regioner (både inom landet och internationellt) och att identifiera faktorer som antingen ökar eller minskar risken att drabbas av eller dö av en viss sjukdom.

Den ökade datorkapaciteten har dock gjort det möjligt att utveckla mer sofistikerade statistiska metoder än tidigare. De nya metoderna kan användas för att ta fram mer relevant information från cancerregisterdata än vad som är möjligt utifrån de standardmetoder som används idag. Till exempel kan man för en patient, givet hans/hennes ålder vid cancerdiagnos, skatta chanserna att patienten efter 5 år är vid liv, har dött av cancern eller dött av andra orsaker. Vidare kan man med hjälp av så kallade botmodeller (cure-modeller) skatta andelen patienter som faktiskt blir botade från sin cancer. Sådan information är av stort intresse för såväl patienter och deras anhöriga som för läkare.

En viktig uppgift för biostatistiker är dock att även kunna kommunicera resultaten från komplicerade metoder på ett sätt som är förståeligt för patienter, läkare och beslutsfattare inom sjukvården. Jag kommer således under föredraget att lägga vikt på att illustrera effektiva sätt att presentera och kommunicera resultat från dessa mer komplicerade analyser.

Eftermiddagens föredrag kommer dels innehålla en genomgång av gamla och nya statistiska metoder för att skatta cancerpatientöverlevnad, förslag på förbättringar i hur cancerrisk kommuniceras samt ett antal illustrativa exempel på tillämpningar från Sverige, Finland och Storbritannien.

Föredragshållare: Sandra Eloranta, doktorand i biostatistik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

Datum och tid: Mötet äger rum onsdagen den 10:e november år 2010 kl 16.00
Plats: Rum Bullerbyn, SCB, Karlavägen 100, Stockholm (entréplanet)

Hitta hit: http://www.scb.se/Pages/List____254951.aspx

Vi vill ha din anmälan (som är bindande) senast fredag den 5 november år 2010.
Anmäl dig per e-post till klubbfram@gmail.com eller telefon 08-402 2918 (Åsa Greijer) .

Välkommen!