Program årsmöte 21/3

Agenda:

10:00 – Registrering och mingel

10:30 – Välkommen och information om SOM-institutet och Statistikfrämjandets internationella samarbeten. *1

11:00 – Samtal kring Europeisk certifiering för statistiker med Magnus Pettersson, representant i FenStats arbetsgrupp *2

11:30 – Lunch

12:30– Föreläsning med Carl-Fredrik Burman om ”Statistik på Liv och Död” *3

13:30 – Föreläsning med Mikaela Järnbert *4

14:00 – Föreläsning med Anders Holmberg om ”Statistiskt metodarbete i olika länders officiella statistik, en reflekterande jämförelse inifrån fyra länder.” *5

14:30 – Fika

15:00 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet

16:30 – Prisutdelning och föreläsning Årets Statistikfrämjare *6

17:00 – Programmet avslutas (paus fram till middagen)

18:30 – Gemensam middag

Detaljerad information om programmet

  1. Statistikfrämjandets ordförande Joakim Malmdin, och SOM-instotutets föreståndare Johan Martinsson hälsar välkomna och berättar lite om såväl SOM-institutet som om de internationella samarbeten som Statistikfrämjandet har, då med fokus på FenStats.
  2. Magnus Pettersson är representant i den arbetsgrupp i FenStats som jobbat med att ta fram ett förslag på en europeisk certifiering av statistiker. Magnus finns på plats för att berätta hur förslaget ser ut, och svara på frågor inför att årsmötet ska kunna fatta beslut i frågan senare på dagen.
  3. Carl-Fredrik Burman ger föreläsningen ”Statistik på Liv och Död”
  4. Senaste nobelpriset i medicin handlade om immuno-onkologiska (IO) läkemedel. Dessa läkemedel testas nu i hundratals kliniska studier. Många färdiga studier har visat en fördröjd effekt jämfört med cytostatika. Överlevnadskurvorna korsar ibland varandra och hazardkvoten förbättras regelmässigt över tid. Eftersom standardinferensen (logrank eller Cox-regression) bygger på proportionella hazarder har flera viktiga studier misslyckats att visa en effekt, trots att alternativa test är klart signifikanta. Hur bör egentligen data analyseras och tolkas?
  5. Mikaela Järnbert från SCB berättar om nya sätt att samla in valstatistik: ”Från urval till totalräknat valdeltagande – utmaningar med digitalisering av allmänna handlingar”.
  6. Anders Holmberg, metodchef vid Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Oslo och med ett förflutet i centralbyråerna i Sverige, Kambodja och Nya Zeeland, kommer att ta upp hur statistiklagar, samhällsstrukturer, utbildningssystem, organisationskultur och historia, påverkar innehåll och metodarbete i den officiella statistiken. Föredraget lyfter fram både förklarliga och märkliga skillnader på varför statistikprodukter som i grund och botten har samma syfte produceras på olika sätt.  Andra reflektioner som görs är över statistikbyråernas tillnärmning till och möjligheter för att samverkan med andra i samhället. Det påverkar vilka framtidsfrågor man prioriterar och hur metodarbetet utformas.
  7. Årets Statistikfrämjare kommer att under en halvtimme berätta om sitt arbete.