Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 29-30/3 2023!

Onsdag den 29 mars kl. 9:30-16:00 är det dags för årsmöte med tillhörande konferens för Svenska statistikfrämjandet.
Dagen efter (torsdag 30/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Årsmötet kommer att ske som ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt på Stockholms universitet och digitalt via Zoom. 

Fysiskt möte: Hörsal 4, hus 2 (Albanovägen 18) på Stockholms universitet campus Albano.
Anmäl dig  till det fysiska mötet samt middagen här!

Digitalt möte: Via Zoom
Anmäl dig till det digitala mötet här!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast onsdag den 1/3. Motioner skickas till sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Agendan ser ut enligt följande:
09:30 – Fika

10:00 – Välkomna

10:15 – Föreläsning Etikprövningsmyndigheten

10:45 – Paus 15 min

11:00 – Föreläsning Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM)

11:30 – Paus 15 min

11:45 – Föreläsning Statistikfrämjandets uppdaterade etiska kod

12:15 – Lunch (bord finns bokat på Proviant Albano, lunch på egen bekostnad)

13:30 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet

15:00 – PAUS 15 min

15:15 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare samt föreläsning

15:45 – Övrig information samt mötet avslutas. 

17:00 – Middag på Campfire Grill & Bar (Downtown Camper, Brunkebergstorg 9). Främjandet står för middag och alkoholfri dryck. Alkoholhaltig dryck köps på eget bevåg. 

OBS! Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2022 för att vara röstberättigad på årsmötet. Har du inte fått någon medlemsavi, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Väl mött önskar Styrelsen!