Stort tack för en fantastisk konferens!

På World Statistics Day, den 20/10, genomförde vi vår årsmöteskonferens, denna gång helt i digital tappning. 

Under dagen pratade hela sex talare om allt från framtiden för statistiker till vilka erfarenheter vi kan dra av Coronapandemin. Vi fick lära oss såväl hur den nya ackrediteringen är tänkt att fungera, som hur man arbetar med statistik inom polis- och rättsväsendet. På det hela taget var det en fullmatad dag med massor av spännande information.

Givetvis är en konferens ingenting utan sin publik, så ett stort tack till alla ni som var med och lyssnade, ställde frågor och bidrog med tips och tankar. 
Vi hade hela 165 personer registrerade till konferensen, och som mest hade vi 101 personer som samtidigt lyssnade till ett föredrag. I genomsnitt var det ca 80-85 personer inne vid varje tillfälle.

Det var med andra ord en mycket lyckad konferens, och vi arbetar på att genomföra fler webinar och konferenser inom kort!

Missade du någon av talarna, eller vill se det igen, finner du alla inspelningar nedan.  

Stort tack återigen till alla som var med under dagen!