Program för Svenska statistikfrämjandets årskonferens i Lund 2017-03-23

trust-them-1024x604
Tema: Opininsundersökningar med Patrick Sturgis – University of Southampton, Karin Nelsson – Inizio och Mikaela Järnbert – SCB  (Picture from PMP)

English translation: Program Lund 2017

Torsdag 23 mars

  • Vårkonferens på temat opinionsundersökningar och årsmöte i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund kl. 10.00–17.00
  • Middag kl 18:30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund

Statistikfrämjandet bjuder men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Om man anmäler sig till middagen men uteblir debiteras 400 kr.

Anmälan görs på https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2 senast 2017-03-13.

Fredag 24 mars

Sektionernas årsmöten, seminarier m.m.

Tema: Opinionsundersökningar

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.05 Ordföranden John Öhrvik öppnar konferensen

10.05 – 10.15 Representant för Lunds universitet hälsar välkommen

10.15 – 10.20 Åke Wissing, SSFr, inleder passet Opinionsundersökningar

10.20 – 10.50 Patrick Sturgis Professor of Research Methodology at University of Southampton:

Why are we surprised when polls are wrong?

(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)

There have been a number of high profile polling misses in recent years including, notably, the 2015 UK General Election and the 2016 US Presidential Election. Both elections were characterised by shock at the outcome amongst politicians and commentators because the polls had led us to expect different outcomes. In this talk I will consider some of the issues relating to the communication of uncertainty in election polling, pertaining both to sampling uncertainty and to systematic biases due to sampling and turnout weighting. I will illustrate the talk empirically with a proposed new procedure for calculating sampling variability for surveys undertaken via quota sampling.

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.30 Karin Nelsson Undersökningsansvarig på Inizio och ordförande i branschföreningen SMIF:

Så mäter Inizio opinionen med självrekryterad panel.

(Detta föredrag kommer sannolikt att hållas på svenska.)

2018 är det valår i Sverige. Mot bakgrund av att opinionsundersökningar har blivit ifrågasatta de senaste åren för att inte leverera korrekta resultat och svårigheten att göra stickprovsundersökningar står branschen i Sverige inför utmaningar. Hur tänker teamet bakom Schibsted/Inizio som baserar sina undersökningar på självrekryterad panel? Vilka lärdomar har dragits och hur arbetar teamet med kvalitetskontroller?

11.30 – 12.00 Mikaela Järnbert Senior statistiker, demokratistatistik på SCB:

SCB:s Partisympatiundersökning

Anmälan görs på https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2 senast 2017-03-13.

Fredag 24 mars: Sektionernas årsmöten, seminarier m.m.

Tema: Opinionsundersökningar

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.05 Ordföranden John Öhrvik öppnar konferensen

10.05 – 10.15 Representant för Lunds universitet hälsar välkommen

10.15 – 10.20 Åke Wissing, SSFr, inleder passet Opinionsundersökningar

10.20 – 10.50 Patrick Sturgis Professor of Research Methodology at University of Southampton:

Why are we surprised when polls are wrong?

imgres

(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)

There have been a number of high profile polling misses in recent years including, notably, the 2015 UK General Election and the 2016 US Presidential Election. Both elections were characterised by shock at the outcome amongst politicians and commentators because the polls had led us to expect different outcomes. In this talk I will consider some of the issues relating to the communication of uncertainty in election polling, pertaining both to sampling uncertainty and to systematic biases due to sampling and turnout weighting. I will illustrate the talk empirically with a proposed new procedure for calculating sampling variability for surveys undertaken via quota sampling.

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.30 Karin Nelsson Undersökningsansvarig på Inizio och ordförande i branschföreningen SMIF:

Så mäter Inizio opinionen med självrekryterad panel

Skärmavbild 2017-03-10 kl. 00.58.15

(Detta föredrag kommer sannolikt att hållas på svenska.)

2018 är det valår i Sverige. Mot bakgrund av att opinionsundersökningar har blivit ifrågasatta de senaste åren för att inte leverera korrekta resultat och svårigheten att göra stickprovsundersökningar står branschen i Sverige inför utmaningar. Hur tänker teamet bakom Schibsted/Inizio som baserar sina undersökningar på självrekryterad panel? Vilka lärdomar har dragits och hur arbetar teamet med kvalitetskontroller?

11.30 – 12.00 Mikaela Järnbert Senior statistiker, demokratistatistik på SCB:

SCB:s Partisympatiundersökning

(Detta föredrag kommer sannolikt att hållas på svenska.)

En transparent undersökning i en tid när opinionsundersökningar blir allt mer ifrågasatta behöver undersökare bli mer transparenta med produktionsprocess, skattningsmetoder och redovisning av bortfallet.

Mikaela kommer att berätta närmare om hur SCB kontinuerligt arbetar med att kvalitetssäkra Partisympatiundersökningen.

12.00 – 13.15 Lunch på egen hand

13.15 – ca 15.15 Årsmöte

15.15 – 15.45 Kaffe

15.45 – 16.15 Paneldiskussion (Patrick Sturgis, Karin Nelsson, Mikaela Järnbert och John Öhrvik)

16.15 – 16.55 Årets statistikfrämjare presenteras

16.55 – 17.00 Avslutning

Presentation av talarna

Patrick Sturgis

Skärmavbild 2017-03-05 kl. 13.31.47

Patrick Sturgis is Professor of Research Methodology in the Department of Social Statistics and Demography at the University of Southampton and Director of the ESRC National Centre for Research Methods (NCRM). He is a Fellow of the Academy of Social Sciences, past-President of the European Survey Research Association (2011-2015) and a member of the UK Government Statistical Service Advisory Committee. He chaired the Methodological Advisory Committee of the UK Household Longitudinal Survey (2011-2016), and is vice-Chair of the Methodological Advisory Committee of the European Social Survey. He recently chaired the British Polling Council Inquiry into the failure of the 2015 UK election polls and has published widely in the areas of survey and statistical methods, public opinion and political behaviour, social cohesion and trust, social mobility, and attitudes to science and technology. He is an editorial board member of Public Opinion Quarterly, Survey Research Methods, and International Journal of Social Research Methods.

Karin Nelsson

Skärmavbild 2017-03-05 kl. 13.32.19

Karin är senior rådgivare och partner i Inizio. Hon ansvarar för undersökningspanelen Schibsted/Inizio, där opinionsundersökningarna presenteras i framförallt Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Karin har arbetat 25 år i branschen och har en gedigen meritlista inom ledarskap och entreprenörskap där undersökningsbranschen finns som en röd tråd, både i mindre startups och större internationella koncerner; som ansvarig för Väljarbarometern på Sifo, vd för Svenska Gallup, grundare av Novus och vd för Synovate. Karin är ordförande för branschorganisationen SMIF och sitter även i styrelsen för Surveysektionen. I höstas fick Karin möjlighet att på plats i Washington följa hur CNN’s sk Decision team arbetade med att analysera den amerikanska motsvarigheten till VALU i samband med presidentvalet.

Mikaela Järnbert

Skärmavbild 2017-03-05 kl. 13.32.41

Mikaela är statistiker vid SCB och har arbetat med SCB:s Partisympatiundersökningar sedan 2003. Under de nära 15 åren har hon tillsammans med kollegor vid SCB utvecklat undersökningen till att bli allt mer modern och transparent såväl i produktion som i publicering. Hon har även under dessa år tillsammans med kollegor studerat kvaliteten i undersökningen utifrån en rad olika aspekter.