Årsmöte i hybridformat den 29/3 2023

Onsdag den 29 mars kl. 9:30-15:30 är det dags för årsmöte med tillhörande konferens i Svenska statistikfrämjandet, och dagen efter (torsdag 30/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Anmälan till årsmötet och konferensen (samt middag och info om zoom) kommer i ett separat mail. 

Konferensen kommer att ha fokus: Etik. Vi kommer bland annat få höra från Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) samt Etikprövningsmyndigheten. Dessutom kommer föreningens nya Etiska kod att presenteras. 

Efter årsmötets avslut bjuder Statistikfrämjandet in till gemensam middag. 

Årsmötet och konferensen kommer att ske i hybridformat, vilket innebär att du kan delta antingen på plats eller digitalt. 

Plats: Hörsal 4, hus 2, våningsplan 2 i Albano på Stockholms universitet
Digitalt: Zoom (Mer info kommer senare)
Konferens
: 9:30-12:00 (Fika från 9:00)
Årsmöte: 13:00-15:30
Middag: 17:00-21:00

OBS! Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2022 för att vara röstberättigad på årsmötet. Har du inte fått någon medlemsavi, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se


Väl mött önskar Styrelsen!