VIDEO – Valwebinar #2 – Samtal med undersökningsföretagen

Tisdag den 31 maj genomfördes den andra delen i vår webinarserie inför valet. Denna gång mötte vi representanter från tre olika undersökningsföretag, som berättade hur de tänker kring opinionsmätningar och väljarundersökningar under ett valår.

Medverkande är:
Toivo Sjörén, Kantar Sifo
Karin Nelsson, Demoskop
Nicklas Källebring, Ipsos