Årsmötet sker onsdag den 24/3 2021 kl. 13-16

Årsmötet kommer att genomföras onsdag den 24/3 2021 kl. 13:00-16:00, och då helt digitalt via vår plattform Zoom (där vi även genomförde konferensen i höstas). 

Anmäl dig till årsmötet här!

Kom ihåg att du måste ha betalat din medlemsavgift för 2020 för att vara röstberättigad på årsmötet. Kontakta sekreterare@statistikfrämjandet.se om du inte fått någon avi. 

Agendan i stort ser ut enligt följande:

13:00 – Årsmötet öppnas
13:45 – PAUS 15 min
14:00 – Årsmötet fortsätter
14:45 – PAUS 15 min
15:00 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare
15:10 – Föreläsning Årets Statistikfrämjare
15:40 – Avslut och Tack

Under årsmötet kommer vi dels att fastställa medlemsavgiftens storlek för året, samt kora vinnaren av Årets Statistikfrämjare! (Nominera senast 31/1).

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 24/2.

Dessa skickas till sekreterare@statistikframjandet.se

Missa inte det viktigaste forumet för dig som medlem att påverka föreningens verksamhet! Det är här det händer!