Statistikerträff i Göteborg den 16 september

Mer information hittar du i inbjudan

ECAS anordnar kurs i analys av nätverksdata i Tyskland i höst

European Courses in Advanced Statistics (ECAS) ordnar vartannat år en kurs för doktorander och forskare i Statistik. Bland kursdeltagarna brukar också finnas många forskare från andra ämnesområden. Detta gör att man under kurserna både kan lyssna till intressanta föreläsningar och ha möjlighet att knyta intressanta och värdefulla kontakter. I år ordnas en kurs med rubriken ”Statistical Analysis of Network Data” i Herrsching, Tyskland, den 28 september – 2 oktober. För information och anmälan, se http://www.statistik.lmu.de/ecas/

Filminspelningar och presentationer från årsmötet

Fullständigt program för årsmöteskonferensen.

Patric Tirmén och Pererik Bengtsson (Försäkringskassan) ”Analys av sjukfrånvarons variation”

Yudi Pawitan (MEB, Karolinska Institutet): ”To adjust or not adjust”

Matteo Bottai (IMM, Karolinska Institutet): ”Modeling geometric mortality rates with quantile regression.”

Mattias Frånberg (Medicin Solna, Karolinska Institutet): ”Discovering genetic interactions in large-scale association studies by stage-wise likelihood ratio tests”

Inspelning och presentation från medlemsmötet

Medlemsmötet den 28 maj websändes via Bambuser. Ca 20 personer deltog totalt.
Nedan hittar ni presentationen och den sparade websändningen.

Presentationsbilder

Medlemsmöte 28 maj: Ungdomars arbetsmarknad

Det är äntligen vår – och ungdomsarbetslösheten är som högst. Den 28 maj bjuder Statistikfrämjandet in till ett medlemsmöte kring ungdomars arbetsmarknad. Vad är ungdomsarbetslöshet, hur förhåller den sig till det nya måttet NEET och hur ska man tolka statistiken? Peter Beijron och Anna Broman från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU) reder ut begreppen.

Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på: http://www.scb.se/aku/

Tid: Torsdagen den 28 maj klockan 16.00
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100

I anslutning till seminariet serveras kaffe och bullar.
Vänligen anmäl ert deltagande till klubbfram@gmail.com senast den 25 maj.
Varmt välkomna!

OBS!
Ambitionen är att detta seminarium ska websändas. Statistikfrämjandets styrelse ber därför alla som är intresserade av att delta via websändning att snarast anmäla intresse för detta till klubbfram@gmail.com.

Bilder från årsmöteskonferens och middag

Här presenteras bilder från årsmöteskonferens och middag. Presentationer och inspelade föredrag kommer inom kort.

kom och snacka statistik!

Statisticon bjuder in till diskussion…

Kvalitetsarbete i praktiken

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014

Tid och plats
Den 20 mars 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Skicka din anmälan till SnackaStatistik@statisticon.se senast den 16 mars.

Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Inbjudan i pdf-format.

Hans Rosling årets statistikfrämjare

Ibland får vi i styrelsen höra att ”om bara jag vetat vem som fått utmärkelsen så hade jag kommit på årsmöteskonferensen”.

Missa inte möjligheten att träffa årets statistikfrämjare 2014 på årsmöteskonferensen
Hans Rosling.

Anmäl dig till konferens och middag senast 5 mars till klubbfram@gmail.com.

Sista anmälningsdag till årsmöteskonferensen den 5 mars

Nu närmar sig årsmötet och konferensen med stormsteg och sista anmälningsdag är nu på torsdag den 5 mars.

Tid: 16 mars kl. 10 – ca 17 (registrering från 9.45)
Plats: Karolinska Institutet, Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A, Solna
Middag 19.00 på Fakultetsklubben, Karolinska Universitetssjukhuset

Hela programmet för årsmöteskonferensen hittar ni här.

Anmälan till middag och till årsmöte med konferens görs senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Årsmöte och årsmöteskonferens 16 mars

Statistikfrämjandets årsmöte 2015 äger rum måndagen den 16 mars kl 11.15. Årsmötet hålls på Karolinska Institutet, Solna, Inghesalen. Motioner till årsmötet skall skickas senast den 16 februari till föreningens ordförande, john.ohrvik@ki.se.

Medlemsföreningarna Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten tisdagen den 17 mars också de på Karolinska Institutet. På kvällen den 16 mars kl 18 bjuder Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag.

Den 16 mars anordnas föreningens årskonferens i Inghesalen, Karolinska Institutet, Solna. Konferensen har som tema ”Statistics in Life Science”. Registrering äger rum 09.45-10.00. Konferensen startar kl 10.00 och pågår till kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att läggas upp här på hemsidan efterhand.

Anmälan till middag och till årsmöte med konferens görs senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Varmt välkomna
John Öhrvik
Ordförande

Årsmöteshandlingar:
Dagordning inkl. ärendelista, budgetförslag och valberedningens förslag till poster 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes