Inbjudan till Statistikerträffen i Göteborg den 14 september 2016

Skärmavbild 2016-06-27 kl. 21.54.44Välkommen till årets upplaga av ”Statistikerträffen” ett forum där statistiker kan mötas, diskutera, ventilera nya tillämpningsområden, knyta kontakter mm. Liksom föregående år står FMS som medarrangör när Statistikkonsulterna planerar att tillsammans med AstraZeneca i Mölndal och Matematisk Statistik på CTH/GU samt Hälsometri, Sahlgrenska Akademin bjuda in till årets statistikerträff. Vi kommer att få möjlighet att lyssna på föreläsare inom intressanta områden, umgås under avspända former med god mat och dryck, trevligt sällskap mm. Detta är fortsättningen på ett återkommande forum vilket kan bidra till kunskapsspridande, nätverkande, stimulerande diskussioner mm inom vårt heterogena och spännande skrå.

För mer information och program, se Inbjudan Statistikerträffen 2016.

Qvintensen Nr 1 2016

Skärmavbild 2016-05-20 kl. 10.36.29

Seminarium om målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

 – uppföljning av hastighetsefterlevnad, en av fler indikatorer som regelbundet följs upp

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsstrateg vid Trafikverket, att presentera målstyrningsarbetet och Maria Varedian, statistiker på Trafikverket, berättar om hur en av de viktigaste indikatorerna, ”Hastighetsefterlevnad på statligt vägnät”, beräknas.

Mer info….

Workshop om datainsamling, urval och estimation

Skärmavbild 2016-04-16 kl. 13.12.27I en tid när bortfallet når väldigt höga nivåer är det viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen. Kom till en workshop om ”Data collection, sampling and estimation in a survey climate with very high nonresponse”, 26-27 maj i Stockholm. Se bifogad inbjudan.

Genom Ingrid Lönnstedt
Sekreterare, Svenska statistikfrämjandet

Öppen forskarkurs i Göteborg

Skärmavbild 2016-04-16 kl. 15.40.23In May and June, Tailen Hsing (Chalmers jubilee professor, editor Annals of Statistics) will give an open course “An Introduction to Functional Data Analysis”, based on his new book “Theoretical Foundations of Functional Data Analysis, with an Introduction to Linear Operators” (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470016914.html).

The course will be held during two intensive weeks, with each week starting after lunch on Monday and ending at lunch Friday. The course weeks are May 9-13 and June 6-10. Information about the course is available at http://www.chalmers.se/en/departments/math/news/Pages/Functional-Data-Analysis.aspx

Participation is free. Participants should arrange and fund travel and accommodation themselves. Students can take the course for credit (7.5 ETCS), if they so wish.

Please send me a mail if you want to follow the course.

If you have questions, mail or phone (+46 730794222) me.

Welcome to the course!

Holger

Holger Rootzén
Mathematical Sciences, Chalmers
Mob. +46 730794222
hrootzen@chalmers.se
http://www.math.chalmers.se/~rootzen/

inbjudan_nsm

Nordiskt statistikermöte 2016, 22-24 augusti

Missa inte årets största statistikhändelse 22-24 augusti, Nordiskt statistikermöte i Stockholm!

An outstanding opportunity to network

Nordiskt statistikermöte (NSM) takes place every third year, this time hosted by Statistics Sweden. It is the largest, most important and enjoyable meeting place in 2016 for statisticians in the Nordic countries. Register now! The conference fee is SEK 5000 including meals and materials.

Conference programme here

For more information follow this link:

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=11819&mid=346910&emailkey=ade8920c-9f9f-4979-8431-b2ffbc76f23b

If you have any questions please contact: nsm2016@scb.se

genom Ingrid Lönnstedt
Sekreterare, Svenska statistikfrämjandet

Årsmöteshandlingar

Här återfinns handlingar för årsmötet 2016-03-15:

Dagordning årsmöte inklusive motioner och förslag från styrelsen.

Verksamhetsberättelse för 2015.

Årskonferens, program och anmälan

Den 14 mars anordnas föreningens årskonferens i Klara salen, Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm. Konferensen har som tema ”Miljöstatistik”. Registrering äger rum 09.30-10.00. Konferensen startar kl 10.00 och pågår till cirka kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare.

Detaljerat program.

Beskrivning av konferensens talare.

Kl 19.00 den 14 mars bjuder Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag på Fakultetsklubben, Karolinska Universitetssjukhuset, Rolf Luft Centrum, L1:00, Solna.

Medlemsföreningarna Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten tisdagen den 15 mars.

Anmälan till middag och till årsmöte med konferens görs senast 6 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com. Årsmöteskonferens och middag är avgiftsfria för föreningens medlemmar, men observera att anmälan till middagen är bindande. Vid uteblivande kommer en avgift på 400 kr att debiteras.

Varmt välkomna

John Öhrvik

Ordförande

Nominera till Cramérpriset senast 8 februari

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2015 till 8 februari 2016.

Nominera ditt förslag senast den 8 februari 2016.

Mer information på Cramérsällskapets hemsida

Surveyföreningens seminarium om Big data – presentationerna tillgängliga

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm. Drygt 30 deltagare närvarade under dagen. Nu finns presentationer tillgängliga på Surveyföreningens hemsida.
http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/151130-workshop-om-big-data/

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes