Nominera till Cramérpriset senast 8 februari

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2015 till 8 februari 2016.

Nominera ditt förslag senast den 8 februari 2016.

Mer information på Cramérsällskapets hemsida

Surveyföreningens seminarium om Big data – presentationerna tillgängliga

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm. Drygt 30 deltagare närvarade under dagen. Nu finns presentationer tillgängliga på Surveyföreningens hemsida.
http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/151130-workshop-om-big-data/

Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i statistik

Den 4 december hölls Cramérsällskapets höstmöte på KTH i Stockholm med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”.

Ca 30 deltagare lyssnade på intressanta föredrag av professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo Koski från KTH samt Maria Karlsson, Umeå universitet och Cramérsällskapets styrelse. Under eftermiddagen gavs också möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av smågruppsdiskussioner om hur man kan eller bör undervisa i kommunikation i statistikkurser.

Presentationer från mötet finns på Cramérsällskapets sida.

JSM15 – the statistics identity crisis – nu som webseminarium

JSM2015 i augusti hölls en session med namnet ”The statistics identity crisis: am I really a data scientist?” som blev helt överfullt.

Simply statistics websände därför den populära sessionen igen den 30 oktober.

Här hittar du en inspelning av websändningen.

Föredrag:
‘Am I a Data Scientist?': The Applied Statistics Student’s Identity Crisis — Alyssa Frazee, Stripe
How Industry Views Data Science Education in Statistics Departments — Chris Volinsky, AT&T
Evaluating Data Science Contributions in Teaching and Research — Lance Waller, Emory University
Teach Data Science and They Will Come — Jennifer Bryan, The University of British Columbia

Kom och snacka statistik!

Statisticon bjuder in till diskussion…

”Informationssäkerhet – risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet”
Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet.

Informationssäkerhet handlar om att skydda känslig eller värdefull information. Området handlar inte minst om riskhantering, juridik och säkerhetsteknik. Under seminariet diskuteras bäringen på statistikproduktion och distribution.
Kom och diskutera med Tom Andersson, senior analytiker på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Tid och plats
Den 13 november 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Mer information om anmälan m.m.

Medlemsmöte 19 november – Qvintensens framtid (OBS! nytt datum)

Statistikfrämjandets medlemstidning Qvintensen saknar just nu full bemanning på redaktionen. Posten som huvudredaktör står tom och vi i styrelsen försöker få fram kandidater till posten.
Vi vill därför passa på att diskutera form och innehåll i tidningen. Om du anser att medlemstidningen är viktig, ta din chans att påverka!

Tid: Torsdagen den 19 november klockan 16.30
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100, Stockholm
Websändning kommer att ske på Statistikfrämjandets Bambuserkanal.

Anmälan till klubbfram@gmail.com senast den 18 november.

Är du intresserad av att bli redaktör eller har du en idé om en person som skulle passa? Meddela i så fall detta till Främjandets ordförande John Öhrvik (john.ohrvik@ki.se)

Mer information och preliminär agenda.

Kom och snacka statistik

Statisticon bjuder in till diskussion…

En ny bild av Sverige
Hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon har utvecklat en analysmodell som resulterar i en sammanhållen bild av välfärdsstaten Sverige. Nya landskap framträder och vi ser Sverige i ett perspektiv som är nytt – men ändå bekant.

Vill du veta lite mer? Titta då på vår sida www.befolkningsprognoser.se/juni/

Vi vill gärna visa upp denna bild av Sverige och samtidigt få feedback på våra tankar och idéer.

Tid och plats
Den 23 oktober 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Skicka din anmälan till SnackaStatistik@statisticon.se senast den 19 oktober.

Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Cramérsällskapets höstmöte, 4 december på KTH i Stockholm

Den 4 december kl 10-15 på KTH, Stockholm anordnar Cramérsällskapet ett höstmöte med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”. Programmet kommer att rymma flera inledningstalare och diskussioner om undervisning i etik och kommunikation m.m. Program annonseras senare.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare på adress maria.karlsson@umu.se senast den 25 november.

Presentationer från Statistikerträffen

Höstens statistikerträff i Göteborg blev mycket lyckad med över 50 deltagare. Presentationerna finns nu tillgängliga på http://www.statistikkonsulterna.se/statistikertraffen-bildspel/.

FMS höstmöte i hälsans tecken

Föreningen för medicinsk statistik (FMS) inbjuder till höstmöte 20 oktober 2015 i Lund. Tre intressanta ämnen kommer att diskuteras:
– hälsoekonomi
– hälsovårdsregister och
– statistisk forskning inom sjukvården

Mötet är avgiftsfritt.

För mer information, se inbjudan eller FMS hemsida.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes