Analytiker till Örebro Universitet

Örebro universitet söker en analytiker (med kunskap inom statistik och/eller epidemiologi) till den expanderande Institutionen för medicinska vetenskaper.  Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för den som vill skaffa sig en bred erfarenhet inom området psykiatrisk, genetisk och klinisk epidemiologi i en dynamisk forskningsmiljö. Arbetet sker primärt inom ramen (75%) för professor Henrik Larsson forskargrupp (https://www.oru.se/english/employee/henrik_larsson) som i stor utsträckning fokuserar sin forskning inom fältet psykiatrisk epidemiologi. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och flera universitet i Europa och i USA. Arbetet sker även inom ramen för den expanderande enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik (KEP) på Universitetssjukhuset i Örebro (25%). Arbetet vid KEP sker i samarbete med kliniska forskare från olika discipliner inom sjukhuset i samarbete med professor Scott Montgomery.

Arbetsuppgifter
Både med Henrik Larssons forskargrupp och vid KEP innebär arbetet delaktighet i hela forskningsprocessen fram till publikation. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar rådgivning, datahantering och genomförande av statistiska analyser för att besvara viktiga kliniska frågeställningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

– En akademisk examen med statistisk-, medicinsk-, psykologisk-, natur-, beteende- eller samhällsvetenskaplig inriktning samt utbildning inom kvantitativa metoder. Arbetets karaktär gör att en god förmåga till samarbete samt att hantera flera projekt samtidigt värdesätts högt. Framtida möjligheter till egen forskning kan diskuteras.  Lönen kommer att bestämmas utifrån kvalifikationer och erfarenhet.

– Vana vid arbete inom statistikprogram som Stata, SAS, och/eller R är ett krav och erfarenhet från epidemiologiska studier önskvärd.

– Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga.

– Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Read more »

Förste intendent till enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster samt följer sälar och havsörnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 350 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från Östersjön och Västkusten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter), humanmjölk mm. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980- talen.

Vi söker nu en Förste intendent med gedigen erfarenhet av statistisk behandling av miljöövervakningsdata.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning relaterad till enhetens miljöövervakning. Din huvuduppgift är vidareutveckling och optimering av enhetens övervakning av miljögifter med stor vikt på statistiska analyser av miljögiftsdata i biologiska matriser. Detta omfattar t.ex. utvärdering av temporala/spatiala trender och andra typer av mönster samt simulering för optimering av provtagningsstrategier inom våra omfattande miljöövervakningsprogram. Du kommer att vara enhetens statistiska expert och bistå andra forskare med rådgivning och hjälp. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda doktorander och gästforskare, samt delta aktivt i enhetens arbete.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i relevant ämnesområde (biologi, kemi, ekotoxikologi eller statistik) med dokumenterat bred erfarenhet av statistisk databehandling inom miljögiftsforskning och/eller miljöövervakning. Du ska vara väl förtrogen med statistiska metoder som till exempel tidstrendsanalys och rumslig statistik samt multivariata och icke parametriska metoder, modellering och simuleringsanalyser och ha en gedigen erfarenhet av R. Du har stor vana av att rapportera och publicera resultat från vetenskapliga undersökningar och vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda studenter, doktorander och post docs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att fungera som resursperson avseende statistik i en arbetsgrupp och har vana av att samarbeta med andra myndigheter och internationella organisationer. Du är en stark forskare med dokumenterad erfarenhet att erhålla externa forskningsmedel. Du pratar engelska och (gärna) även svenska eller har en stark vilja att lära dig. Read more »

FORSKARDOKTOR eller BITRÄDANDE PROFESSOR i statistik (tenure track) vid Svenska handelshögskolan

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik vid Hanken Svenska handelshögskolan söker en FORSKARDOKTOR (eng. Assistant Professor, 5-år, tenure track) eller BITRÄDANDE PROFESSOR (eng. Associate Professor, tenure track) i statistik i Helsingfors.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA, AACSB) universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.
Fr.o.m. 1.1.2019 ingår ämnet statistik i den nybildade Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
Som forskardoktor/biträdande professor bedriver du egen forskning och undervisar.
Din undervisning är relevant för samtliga läroämnen på Hanken, du samarbetar med samtliga institutioner och bidrar till undervisningen i analytik (data analys) för alla Hanken-studerande.

Bedömningskriterier
Av en forskardoktor/biträdande professor krävs doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde. För positionen krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Vid bedömning och jämförande av sökandes meriter beaktas i första hand publicerade vetenskapliga artiklar och undervisningserfarenhet.

Lönesättning
Lönen betalas i enlighet med universitetens allmänna lönesystem i Finland och baserar sig på kompetens och individuell prestation. Förutom lönen kan en framgångsrik forskare erhålla publikationspremier från högskolans stiftelse.

Ansökan
Annonsen i sin helhet, med mera information om arbetsuppgifter, bedömningskriterier och ansökan  samt om Hankens tenure track hittar du på:
https://hanken.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=97&key=&o=A_RJ&rspvt=jirxruuq9y0ccg08kkowwo848o884so

Deadline för ansökan är 31.12.2018.

Senior Statistician, Quantitative Biology to AstraZeneca Gothenburg

Are you a skilled Statistician or Data Analyst – recent graduate or someone with many years of experience? Are you passionate about the possibilities of science in a context where your knowledge and experience would be a phenomenal asset? If your answer is yes, we are looking forward to receiving your application.

We are hiring a Senior Statistician to join our Quantitative Biology department in Gothenburg, Sweden. You will join a diverse team of statisticians, bioinformatics and image analysts. At AstraZeneca in Sweden we’ll make the most of your skills and passion by actively supporting you. To do this, we’ve built a dynamic international working environment that’s full of world-class talent and opportunities for collaboration and innovation.

Our stunning campus in Gothenburg is one of AstraZeneca’s three strategic science centres. The site is home to over 2,500 employees, from 50 different nationalities. Gothenburg includes the complete range of functions, and as such offers plenty of development opportunities for a wide range of professionals. Our science teams in Gothenburg collaborate with academic and industry partners in Sweden and globally. And the site itself has been designed with collaboration in mind. From the Coffee Lab to exercise areas, we built a series of environments where innovation can happen.

Main Duties and Responsibilities
In this position, we expect you to provide statistical support to our research areas. You will work closely with preclinical project teams, especially around biological assay development, optimisation, validation, and data analysis. You will be expected to dedicatedly seek opportunities and influence at all levels, from bench scientists to senior business leaders. In addition, engaging with the external environment via publications and presentations will be a meaningful component of your work.

– Working with drug discovery projects and therapeutic areas to identify and deliver solutions for addressing key biological questions.
– Working with the Translational Sciences and Precision Medicine & Genomics groups to discover and validate biomarkers.
– Building or internalizing, appropriate algorithms and techniques to answer defined biological questions.
– Developing and implementing machine learning models.
– Building knowledge of quantitative biology capabilities across R&D.
– Contributing to and leading local and global projects
– Ensuring that results are scientifically robust and documented. Read more »

Senior Biostatistician

Would you like to help us develop our Biostatistics function and set the stage for the assessment of medicinal products and clinical trials? Would you be interested in working with a European Big Data strategy and providing high-level scientific advice? And would you like to play a part in setting the European agenda for the licensing of medicines – with a focus on data, analysis and statistical methods?  

Then come join us at the Danish Medicines Agency!  

The Danish Medicines Agency has a vision  

The Danish Medicines Agency is Denmark’s national regulatory authority for the licensing and monitoring of medicinal products, medical devices and clinical trials. Our mission: “Effective, safe and accessible medicines and safe medical devices that benefit society”.

Our vision is to become one of the leading drug regulatory authorities in Europe. This means that we want to be a key driver of European collaboration, obtain a strong international position and help boost Denmark as a leading life science nation.

We are around 450 employees based in Copenhagen and through the European Medicines Agency (EMA) we collaborate with our colleagues from the other European drug regulatory authorities. Denmark has a seat on all the European committees for medicinal products and we participate in professional, international working parties together with experts from the other European countries.

The Danish Medicines Agency offers a multidisciplinary workplace  

The position is based in the Biostatistics function in our Medical Evaluation & Biostatistics division. This division contains the collective medical resources of the Danish Medicines Agency within licensing and pharmacovigilance. The Biostatistics function is set out to strengthen our biostatistics efforts and establish an efficient data-analytical environment. The function cooperates with all the relevant groups of the organisation.   Read more »

Nominera Årets Statistikfrämjare!

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets Statistikfrämjare!

Detta pris delas ut årligen i samband med Statistikfrämjandets årsmöte, och tilldelas:
”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”

Ta chansen att nominera någon som DU tycker gjort något riktigt slagkraftigt för statistikvärlden!
Skicka ditt bidrag till Stig-Johan Wiklund på sj@idevator.se senast den 15 december 2018.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Statistikfrämjandets årsmöte i Göteborg den 21 mars 2019.

Välkommen med nomineringar!

Sign up to the 46th Winter Conference!

Registration is now open for the 46th Winter Conference organised by Umeå University in collaboration with the Swedish Statistical Society. 

Follow link: https://www.umu.se/en/winter-conference-in-statistics-2019/

When: March 10-14, 2019

Where
: Hemavan, Sweden

Theme
Machine Learning   

Lecturers
:
Corinna Cortes, Head of Research, Google, USA
Edward Kennedy, Professor, Carnegie Mellon University, USA
Mattias Villani, Professor, Linköping University, Sweden

Venue: Hemavan’s hotel: Högfjällshotell

Organising committee: Xavier de Luna, Jenny Häggström, Katarina Kempe, Patrik Rydén, Ingeborg Waernbaum

Annons: Region Gävleborg söker en statistiker

Region Gävleborg söker en statistiker
Är du en statistiker med en pedagogisk läggning? Gillar du att jobba med människor och trivs i forskningssammanhang? Det kan vara dig vi söker!

Arbetsplatsen

Region Gävleborg är en samhällsaktör med erfarenhet som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, dagens arbete och vår framtidstro. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi länets största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Arbetsbeskrivning

Till avdelningen Centrum för forskning och utveckling söker vi en statistiker som ska handleda och vara rådgivande vid databearbetning och analys. Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

Som statistiker hos oss verkar du för en utveckling av den statistiska kompetensen inom Region Gävleborg genom att jobba nära disputerade forskare, forskarstuderande och andra medarbetare inom regionen. Du kommer medverka och handleda vid upplägg av studier och statistiska analyser inom många olika forskningsfält. I din roll ingår även undervisning i statistik samt att ge stöd vid rapportskrivning.

Arbetsgruppen består av personer med såväl administrativ kompetens som forskningserfarenhet från olika områden. Arbetsgruppen lever på ett nära samarbete och kollegiala idéutbyten men det är också viktigt att du tar eget ansvar och har initiativförmåga.

Avdelningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg. Vi gör det genom att bidra till en kreativ forskningsmiljö och till att stödja och stimulera forskning samt systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Inom Region Gävleborg finns drygt nittio aktiva forskare och forskarstuderande. Vi har samverkansavtal med både Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. www.regiongavleborg.se/cfug

Read more »

Annons: Erfaren statistiker med intresse för antagningsfrågor Stockholm

Ref 2.2.1-00946-2018

Ansök här!

UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare. Vi söker statistiker till avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor med placering i Stockholm.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra statistiska analyser inom antagningsområdet
• Vara huvudansvarig för statistikdelen av den svenska datainsamlingen och databearbetningen inom Eurostudent
• Medverka i andra utredningar med statistikunderlag och i utredningar inför regelförändringar
Även andra uppgifter kan förekomma såsom att göra prognoser av sökandetryck samt besvara frågor från media.

Read more »

Martin Lagerström 2017 års statistikfrämjare

I want to say big thank´s to the Swedish Statistical Society which has given me the award as “The Statistician of the Year!”

Video (3 min in Swedish) when I receive the prize:
https://dreambroker.com/channel/dfa01fqt/n0ztt5r7

Video (80 min in Swedish) when I present how to use fact-based approaches to innovate and thrive in business:
https://dreambroker.com/channel/dfa01fqt/iqvtbztq

The jury´s motivation for the Award: ”For innovative application of statistical methodology in the fields of business development and strategic competence development of managers and management teams”

Previous Winners of this Award is e.g. Prof. Hans Rosling

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes