Information årsmöten för medlemsföreningar i statistikfrämjandet

Främjandets medlemsföreningar håller sina årsmöten den 22/3 (dagen efter Främjandets årsmöte) i Annedalsseminariet, Göteborgs Universitet (nära Linnéplatsen).

 

Medlemsföreningarna har följande rum bokade (samtliga i Annedalsseminariet):

Surveyföreningen – Rum 302

Cramérsällskapet – Rum 326

Industriell Statistik – Rum 402

Föreningen för Medicinsk Statistik – Rum 420

 

Mer information kommer att läggas ut på Främjandets och/eller medlemsföreningarnas hemsida inom kort

Årsmöte Svenska Statistikfrämjandet torsdag den 21/3

När: Torsdag den 21 mars, avslutas med traditionsenlig middag på kvällen.

Var: Göteborg

 

Främjandet håller sitt årsmöte den 21/3 kl. 10-17 i Aulan (sal 514) i Annedalsseminariet, Göteborgs Universitet (nära Linnéplatsen).

Registrering från kl. 10:00, programmet börjar kl. 10:30.

Lunch 12-13

Middag kl. 18:30

 

Har du förslag på föreläsare, eller vill bidra till arbetet med årsmötet kontakta sekreterare Mattias Strandberg på sekrfram@gmail.com

Motioner till årsmötet ska inkomma senast 21/2.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Two biostatistician positions at Karolinska Institutet

The Biostatistics Core Facility at Karolinska Institutet has two open positions for biostatisticians.

The new biostatisticians will provide statistical support in:
– planning and designing of research studies
– statistical analyses and programming
– interpretation and dissemination of scientific results
– data management in collaboration with database developers

The Unit of Biostatistics can provide excellent support and an ideal environment for the new biostatisticians to thrive as researchers and collaborators. The new biostatisticians will be offered the opportunity to be involved in the activities of the Unit of Biostatistics at Karolinska Institutet.

The positions are temporary for two years, with the possibility of becoming permanent.

Read more and apply at:
https://ki.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:249637/

Postdoc position in biostatistics at Karolinska Institutet

The Unit of Biostatistics at Karolinska Institutet is seeking a postdoctoral researcher.

The new postdoc will carry out research and develop as a researcher in statistics/biostatistics. The topic of the research is open. Topics in areas of interest to other members at the Unit of Biostatistics are preferred.

The Unit of Biostatistics and Karolinska Instituet can provide excellent support and an ideal environment for the new postdoc to thrive. The new postdoc will be offered the opportunity to be involved in other activities of the Unit of Biostatistics and of the Karolinska Institutet Biostatistics Core Facility.

The position is 1+1 years.

Read more and apply at:
https://ki.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:249791/

Biostatistiker till Socialstyrelsen

Vill du hjälpa oss att göra det komplexa begripligt? Avdelningen för utvärdering och analys följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom verksamhet som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Enheten för epidemiologi och metodstöd gör fördjupande analyser och epidemiologiska analyser av prioriterade områden. Enheten ger också andra avdelningar och enheter metodstöd samt arbetar med att tillämpa olika typer av statistiska metoder inom myndighetens verksamhetsområden. Vi söker nu en biostatistiker som ska arbeta med bland annat deskriptiva och analytiska uppdrag.

Vi söker dig som vill

  • verka som internkonsult i frågor som rör statistik och statistisk metodologi
  • kunna värdera och applicera nya statistiska metoder på data
  • arbeta med statistisk programmering och statistiska analyser i SAS

Kvalifikationskrav

  • Akademisk examen inom statistik
  • Arbetslivserfarenhet och kunskap om hälsodata- och socialtjänstregister
  • God programmeringsvana i SAS
  • Erfarenhet av statistiskt arbete inom epidemiologi
  • Erfarenhet från samkörningar av olika register

Arbetet ställer krav på att du har en god initiativförmåga samt är analytisk och noggrann. Du behöver också vara bra på att samarbeta samt vara strukturerad.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Read more »

Analytiker till Örebro Universitet

Örebro universitet söker en analytiker (med kunskap inom statistik och/eller epidemiologi) till den expanderande Institutionen för medicinska vetenskaper.  Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för den som vill skaffa sig en bred erfarenhet inom området psykiatrisk, genetisk och klinisk epidemiologi i en dynamisk forskningsmiljö. Arbetet sker primärt inom ramen (75%) för professor Henrik Larsson forskargrupp (https://www.oru.se/english/employee/henrik_larsson) som i stor utsträckning fokuserar sin forskning inom fältet psykiatrisk epidemiologi. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och flera universitet i Europa och i USA. Arbetet sker även inom ramen för den expanderande enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik (KEP) på Universitetssjukhuset i Örebro (25%). Arbetet vid KEP sker i samarbete med kliniska forskare från olika discipliner inom sjukhuset i samarbete med professor Scott Montgomery.

Arbetsuppgifter
Både med Henrik Larssons forskargrupp och vid KEP innebär arbetet delaktighet i hela forskningsprocessen fram till publikation. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar rådgivning, datahantering och genomförande av statistiska analyser för att besvara viktiga kliniska frågeställningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

– En akademisk examen med statistisk-, medicinsk-, psykologisk-, natur-, beteende- eller samhällsvetenskaplig inriktning samt utbildning inom kvantitativa metoder. Arbetets karaktär gör att en god förmåga till samarbete samt att hantera flera projekt samtidigt värdesätts högt. Framtida möjligheter till egen forskning kan diskuteras.  Lönen kommer att bestämmas utifrån kvalifikationer och erfarenhet.

– Vana vid arbete inom statistikprogram som Stata, SAS, och/eller R är ett krav och erfarenhet från epidemiologiska studier önskvärd.

– Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga.

– Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Read more »

Förste intendent till enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster samt följer sälar och havsörnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 350 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från Östersjön och Västkusten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter), humanmjölk mm. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980- talen.

Vi söker nu en Förste intendent med gedigen erfarenhet av statistisk behandling av miljöövervakningsdata.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning relaterad till enhetens miljöövervakning. Din huvuduppgift är vidareutveckling och optimering av enhetens övervakning av miljögifter med stor vikt på statistiska analyser av miljögiftsdata i biologiska matriser. Detta omfattar t.ex. utvärdering av temporala/spatiala trender och andra typer av mönster samt simulering för optimering av provtagningsstrategier inom våra omfattande miljöövervakningsprogram. Du kommer att vara enhetens statistiska expert och bistå andra forskare med rådgivning och hjälp. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda doktorander och gästforskare, samt delta aktivt i enhetens arbete.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i relevant ämnesområde (biologi, kemi, ekotoxikologi eller statistik) med dokumenterat bred erfarenhet av statistisk databehandling inom miljögiftsforskning och/eller miljöövervakning. Du ska vara väl förtrogen med statistiska metoder som till exempel tidstrendsanalys och rumslig statistik samt multivariata och icke parametriska metoder, modellering och simuleringsanalyser och ha en gedigen erfarenhet av R. Du har stor vana av att rapportera och publicera resultat från vetenskapliga undersökningar och vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda studenter, doktorander och post docs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att fungera som resursperson avseende statistik i en arbetsgrupp och har vana av att samarbeta med andra myndigheter och internationella organisationer. Du är en stark forskare med dokumenterad erfarenhet att erhålla externa forskningsmedel. Du pratar engelska och (gärna) även svenska eller har en stark vilja att lära dig. Read more »

FORSKARDOKTOR eller BITRÄDANDE PROFESSOR i statistik (tenure track) vid Svenska handelshögskolan

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik vid Hanken Svenska handelshögskolan söker en FORSKARDOKTOR (eng. Assistant Professor, 5-år, tenure track) eller BITRÄDANDE PROFESSOR (eng. Associate Professor, tenure track) i statistik i Helsingfors.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA, AACSB) universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.
Fr.o.m. 1.1.2019 ingår ämnet statistik i den nybildade Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
Som forskardoktor/biträdande professor bedriver du egen forskning och undervisar.
Din undervisning är relevant för samtliga läroämnen på Hanken, du samarbetar med samtliga institutioner och bidrar till undervisningen i analytik (data analys) för alla Hanken-studerande.

Bedömningskriterier
Av en forskardoktor/biträdande professor krävs doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde. För positionen krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Vid bedömning och jämförande av sökandes meriter beaktas i första hand publicerade vetenskapliga artiklar och undervisningserfarenhet.

Lönesättning
Lönen betalas i enlighet med universitetens allmänna lönesystem i Finland och baserar sig på kompetens och individuell prestation. Förutom lönen kan en framgångsrik forskare erhålla publikationspremier från högskolans stiftelse.

Ansökan
Annonsen i sin helhet, med mera information om arbetsuppgifter, bedömningskriterier och ansökan  samt om Hankens tenure track hittar du på:
https://hanken.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=97&key=&o=A_RJ&rspvt=jirxruuq9y0ccg08kkowwo848o884so

Deadline för ansökan är 31.12.2018.

Senior Statistician, Quantitative Biology to AstraZeneca Gothenburg

Are you a skilled Statistician or Data Analyst – recent graduate or someone with many years of experience? Are you passionate about the possibilities of science in a context where your knowledge and experience would be a phenomenal asset? If your answer is yes, we are looking forward to receiving your application.

We are hiring a Senior Statistician to join our Quantitative Biology department in Gothenburg, Sweden. You will join a diverse team of statisticians, bioinformatics and image analysts. At AstraZeneca in Sweden we’ll make the most of your skills and passion by actively supporting you. To do this, we’ve built a dynamic international working environment that’s full of world-class talent and opportunities for collaboration and innovation.

Our stunning campus in Gothenburg is one of AstraZeneca’s three strategic science centres. The site is home to over 2,500 employees, from 50 different nationalities. Gothenburg includes the complete range of functions, and as such offers plenty of development opportunities for a wide range of professionals. Our science teams in Gothenburg collaborate with academic and industry partners in Sweden and globally. And the site itself has been designed with collaboration in mind. From the Coffee Lab to exercise areas, we built a series of environments where innovation can happen.

Main Duties and Responsibilities
In this position, we expect you to provide statistical support to our research areas. You will work closely with preclinical project teams, especially around biological assay development, optimisation, validation, and data analysis. You will be expected to dedicatedly seek opportunities and influence at all levels, from bench scientists to senior business leaders. In addition, engaging with the external environment via publications and presentations will be a meaningful component of your work.

– Working with drug discovery projects and therapeutic areas to identify and deliver solutions for addressing key biological questions.
– Working with the Translational Sciences and Precision Medicine & Genomics groups to discover and validate biomarkers.
– Building or internalizing, appropriate algorithms and techniques to answer defined biological questions.
– Developing and implementing machine learning models.
– Building knowledge of quantitative biology capabilities across R&D.
– Contributing to and leading local and global projects
– Ensuring that results are scientifically robust and documented. Read more »

Senior Biostatistician

Would you like to help us develop our Biostatistics function and set the stage for the assessment of medicinal products and clinical trials? Would you be interested in working with a European Big Data strategy and providing high-level scientific advice? And would you like to play a part in setting the European agenda for the licensing of medicines – with a focus on data, analysis and statistical methods?  

Then come join us at the Danish Medicines Agency!  

The Danish Medicines Agency has a vision  

The Danish Medicines Agency is Denmark’s national regulatory authority for the licensing and monitoring of medicinal products, medical devices and clinical trials. Our mission: “Effective, safe and accessible medicines and safe medical devices that benefit society”.

Our vision is to become one of the leading drug regulatory authorities in Europe. This means that we want to be a key driver of European collaboration, obtain a strong international position and help boost Denmark as a leading life science nation.

We are around 450 employees based in Copenhagen and through the European Medicines Agency (EMA) we collaborate with our colleagues from the other European drug regulatory authorities. Denmark has a seat on all the European committees for medicinal products and we participate in professional, international working parties together with experts from the other European countries.

The Danish Medicines Agency offers a multidisciplinary workplace  

The position is based in the Biostatistics function in our Medical Evaluation & Biostatistics division. This division contains the collective medical resources of the Danish Medicines Agency within licensing and pharmacovigilance. The Biostatistics function is set out to strengthen our biostatistics efforts and establish an efficient data-analytical environment. The function cooperates with all the relevant groups of the organisation.   Read more »

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes