ECAS-kurs

Two ENBES-ECAS full-day short courses will be held on 24 September 2019 in Bilbao, in the Basque country on Spain’s northern coast:

  • Topics in Business Data Collection Methodology: On web questionnaire design and response enhancement by Ger Snijkers and Gustav Haraldsen
  • Statistical Data Cleaning for Business Statistics with R by Mark van der Loo

Both courses will be delivered at an advanced level. Another introductory course on machine learning will also be offered by José L. Cervera-Ferri. The courses will precede The 6th European Establishment Statistics Workshop.

Due to high interest and delayed announcement of the workshop programme, early bird fees for short courses have been extended to 31 May 2019 (registration closes 31 July 2019).

To learn more and to register for the short courses, please visit the courses website

Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen

Denna text utgör en återgivning av en artikel i Qvintensen nr 1, 2019.

Vi vill dela med oss av våra gemensamma erfarenheter och funderingar under det senaste året, då vi har jobbat med granskning av myndigheters missbruk av statistik. Vår förhoppning är att vi därmed kan ge goda råd för hur myndigheter ska undvika liknande misstag, hur vi som forskare bör agera och hur vi bör utveckla utbildningen för studenter som läser statistik.

Vi har granskat Socialstyrelsens rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt (Socialstyrelsen 2016), och vi med flera har kritiserat myndigheten för att inte följa god vetenskaplig sed[1].

Socialstyrelsens rapport har fått konsekvenser för tusentals ungdomar i Sverige. Man rekommenderar användningen av magnetkamera-analys av knä som metod för att bedöma om asylsökande är över 18 år eller inte. Metoden har sedan tillämpats av Rättsmedicinalverket (RMV) som beslutsstöd åt Migrationsverket. Ett barn som är asylsökande har långtgående rättigheter jämfört med vuxna och åldersbedömningen kan därför ha livsavgörande konsekvenser (Azeri 2018).
Read more »

Konferens för statistikstudenter 20-21 maj 2019

Svenska statistikfrämjandet arrangerar konferens som vänder sig till de som studerar statistikrelaterad utbildning på mastersnivå. Konferensen kommer att gå av stapeln i Stockholm med start den 20:e maj efter lunch och pågå till lunch 21:a maj. Konferensen är gratis för deltagarna och det ingår även middag den 20:e.

Föreläsningarna under konferensen kommer att fokusera på vilka möjliga karriärvägar som finns för dig som statistiker men även att innehålla presentationer med ny forskning. Klara föreläsare är Arvid Sjölander (docent vid Karolinska institutet som pratar om kausal inferens), Mattias Villani (professor vid Stockholms universitet och Linköpings universitet som pratar om data science och statistik) samt Ola Andersson (Ivbar), Karin Nelson (Inizio), Stefan Ekberg (Folksam), Nurgul Batyrbekova (Scandiavian Development Services AB) och Ida Hed Myrberg (Karolinska institutet) som pratar om sina erfarenheter om att jobba som statistiker utifrån olika perspektiv som du som statistiker kan komma att jobba med. I konferensen kommer det även ges möjlighet för dig som student att presentera din uppsats.

Missa inte möjligheten att träffa andra statistikstuderande och samtidigt få lära dig mer om vad det innebär att jobba som statistiker samtidigt som du kan få ny kunskap!

Anmäl dig senast 10:e maj via  https://www.eventbrite.com/e/masterkonferens-biljetter-58634998860. Svenska statistikfrämjandet ger er som behöver resa till konferensen ett bidrag på max 1500 SEK (mot uppvisande av kvitto) för att täcka kostnader för resa och logi. Om du inte studerar vid mastersprogram så finns möjlighet att delta i mån av plats.

Hjälp oss gärna att sprida informationen till de som kan tänkas vara intresserad!

Danish Medicines Agency: Biostatistician with experience in clinical drug development and flair for Big Data and advanced analytics

See link at Lægemiddelstyrelsen for more info.

Do you have a passion for Biostatistics? Do you want to be involved in approval and surveillance of novel and advanced therapeutics? Do you want to use your knowledge for the benefit of patients throughout Europe? Do you want to join a recently established biostatistics function at The Danish Medicines Agency? Do you have experience and interest in working with large and complex data sets from a variety of sources? Then a job at the Danish Medicines Agency (DKMA) might be just what your next career move should be.  
About the Danish Medicines Agency (DKMA)
We are the national authority for approval and surveillance of medicines and devices based in the heart of Copenhagen. About 450 employees perform tasks on a daily basis both on a national level and on behalf of the European Union. We participate actively in Committees and Working Parties at the European Medicines Agency (EMA)
The position is anchored in the division for medical evaluation and biostatistics, which encompasses all quantitative and medical (human and veterinary) evaluation across the agency. We give input to all functions in the agency such as drug approvals and pharmacovigilance as well as devices and scientific advice.
We have recently announced a Data Analytics Centre to be built within the frame of the DKMA. The Biostatisticians will perform analytical tasks on behalf of the center dealing with Raw Data analysis, as well as analysis of Real World Data in all formats from a variety of data sources.
A typical working day in our Biostatistics function
You assess clinical data, analyses and statistical methods of a new medicinal product submitted by a pharmaceutical company. They have studied cancer patients, but you don’t quite agree with their interpretation of the results.
You are having a conference call with experts from another EU country who have also assessed the studies or the clinical program. You have co-authored a report, which all the European countries will be discussing at the next meeting of the European Committee for Medicinal Products for Human use.
You are making preparations for a scientific advice meeting with a company. A pharmaceutical company plans to submit an application for the authorization of a new medicinal product, but they are unsure whether the planned clinical development project is sufficient. They have obtained advice from the US drug regulatory authority. And now they are paying visits to various drug regulatory authorities in Europe. You provide statistical advice on the study design of their phases IIB and III program. And you make your own analysis of the data they have submitted.

Read more »

Danish Medicines Agency: Leading Biostatistician with experience in Big Data and advanced analytics

See link at Lægemiddelstyrelsen for more info.
Do you have a track-record of leading a team of biostatisticians? Do you have a passion for Biostatistics? Do you want to be involved in approval and surveillance of novel and advanced therapeutics? Do you want to use your knowledge for the benefit of patients throughout Europe? Do you want help establish and expand a relatively new biostatistics function at The Danish Medicines Agency? Do you have experience and interest in working with large and complex data sets from a variety of sources? Then a job at the Danish Medicines Agency (DKMA) might be just what your next career move should be.  
About the Danish Medicines Agency (DKMA)  
We are the national authority for approval and surveillance of medicines and devices based in the heart of Copenhagen. About 450 employees perform tasks on a daily basis both on a national level and on behalf of the European Union. We participate actively in Committees and Working Parties at the European Medicines Agency (EMA)
The position is anchored in the division for medical evaluation and biostatistics, which encompasses all quantitative and medical (human and veterinary) evaluation across the agency. We give input to all functions in the agency such as drug approvals and pharmacovigilance as well as devices and scientific advice.
We have recently announced a Data Analytics Centre to be built within the frame of the DKMA. The Biostatisticians will perform analytical tasks on behalf of the center dealing with Raw Data analysis, as well as analysis of Real World Data in all formats from a variety of data sources.
Your experience and profile  
As an ideal candidate you have relevant training in Natural sciences with work extensive experience as a biostatistician. Furthermore are we looking for leadership/entrepreneur experience leading teams and building up a biostatistical function. Experience from biotech or the pharmaceutical industry or a strong research experience is highly appreciated. Knowledge of the clinical drug development process required. Big Data and advanced analytics are areas of particular interest that you will be working with in addition to supervising the existing biostatistics work in the areas of Scientific Advice and review of applications for marketing authorizations.

Read more »

Statistiker till Centrum för forskning och utveckling i Region Gävleborg

Är du en statistiker med en pedagogisk läggning? Gillar du att jobba med människor och trivs i forskningssammanhang? Det kan vara dig vi söker!

Placering: Gävle
Bransch: Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 1

Arbetsuppgifter
Till avdelningen Centrum för forskning och utveckling söker vi en statistiker som ska handleda och vara rådgivande vid databearbetning och analys. Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

Som statistiker hos oss verkar du för en utveckling av den statistiska kompetensen inom Region Gävleborg genom att jobba nära disputerade forskare, forskarstuderande och andra medarbetare inom regionen.

Du kommer medverka och handleda vid upplägg av studier och statistiska analyser inom många olika forskningsfält. I din roll ingår även undervisning i statistik samt att ge stöd vid rapportskrivning.

Arbetsgruppen består av personer med såväl administrativ kompetens som forskningserfarenhet från olika områden. Arbetsgruppen lever på ett nära samarbete och kollegiala idéutbyten men det är också viktigt att du tar eget ansvar och har initiativförmåga.

Avdelningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg. Vi gör det genom att bidra till en kreativ forskningsmiljö och till att stödja och stimulera forskning samt systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.

Inom Region Gävleborg finns drygt nittio aktiva forskare och forskarstuderande. Vi har samverkansavtal med både Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. www.regiongavleborg.se/cfug

Är du en statistiker med en pedagogisk läggning? Gillar du att jobba med människor och trivs i forskningssammanhang? Det kan vara dig vi söker! Read more »

Lars Lyberg Årets Statistikfrämjare 2019

I samband med Svenska statistikfrämjandets årsstämma den 21/3 2019 delades även priset till Årets Statistikfrämjare ut. Priset delas ut årligen till ”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”

I år föll valet av prismottagare på Lars Lyberg, som under 2018 bland annat utkommit med två böcker: ”Total Survey Error in Practice” där Lyberg var redaktör, och ”Advances in Comparative Survey Methods: Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts” där han varit med och författat två av kapitlen. Under 2018 genomfördes dessutom den stora, internationella konferensen ”Big Surv 18” i Barcelona som Lyberg varit upphovsmakare till.

Joakim Malmdin, ordförande i Svenska statistikfrämjandet, kommenterar utmärkelsen: ”Lars Lyberg är en person som under lång tid har, och som även fortsätter att kraftigt påverka statistikområdet och lyfter fram såväl statistik som ämne, som Sverige som land både för statistiker och allmänheten. Det är en värdig vinnare av 2019 års pris!”

Lars Lyberg själv tackade för utmärkelsen med följande ord: ”Jag vill tacka styrelsen för priset. Det är förstås en stor ära, särskilt som jag aldrig tidigare fått någon utmärkelse i Sverige. Det är inspirerande och jag får lust att fortsätta jobba så länge orken, lusten och efterfrågan håller i sig.”

Årets Statistikfrämjare har tidigare delats ut till bland annat Hans Rosling, Rolf Sundberg och Mediernas Katarina Andersson och Martin Wicklin

Metodstatistiker till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex.

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 300 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Arbetsbeskrivning

Avdelningen för process- och metodutveckling söker metodstatistiker med placering i Stockholm eller Örebro. På avdelningen arbetar 110 medarbetare.

Som metodstatistiker ger du metodstöd i olika delar av statistikproduktionsprocessen: undersökningsdesign, urvalsdragning, insamling och beredning av data, estimation, bortfallshantering, tidsserieanalys, index, registerfrågor, röjandekontroll, statistisk analys samt dokumentationsfrågor rörande kvalitet och statistikframställning.

Arbetet som metodstatistiker innebär att arbeta teambaserat där du kommer samarbeta med andra kompetenser kring något eller några av de områden vi tar fram statistik om. Du förväntas bidra till utveckling både produktnära och i utvecklingsprojekt.

Avdelningen för process- och metodutveckling ansvarar för att rätt kompetens avseende metoder, kvalitet, dokumentation och mätteknik finns och utvecklas till stöd för statistikproduktionen och för att driva utveckling och förbättring av våra produktionsprocesser.

Inom metodområdet för individer tillhandahåller avdelningen kompetens inom statistisk metod till SCB:s produktion och utveckling inom individ- och hushållsstatistik. Exempel på undersökningar är Arbetskraftsundersökningen, Hushållens utgifter och Befolkningsstatistik.

Inom metodområdet för företag tillhandahåller avdelningen kompetens inom statistisk metod till SCB:s produktion och utveckling inom företags-, organisations-, fastighets- och miljöstatistik. Exempel på undersökningar är Utrikeshandel med varor, Forskning och utveckling för företag och Miljöskyddskostnader. Read more »

Program årsmöte 21/3

Agenda:

10:00 – Registrering och mingel

10:30 – Välkommen och information om SOM-institutet och Statistikfrämjandets internationella samarbeten. *1

11:00 – Samtal kring Europeisk certifiering för statistiker med Magnus Pettersson, representant i FenStats arbetsgrupp *2

11:30 – Lunch

12:30– Föreläsning med Carl-Fredrik Burman om ”Statistik på Liv och Död” *3

13:30 – Föreläsning med Mikaela Järnbert *4

14:00 – Föreläsning med Anders Holmberg om ”Statistiskt metodarbete i olika länders officiella statistik, en reflekterande jämförelse inifrån fyra länder.” *5

14:30 – Fika

15:00 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet

16:30 – Prisutdelning och föreläsning Årets Statistikfrämjare *6

17:00 – Programmet avslutas (paus fram till middagen)

18:30 – Gemensam middag

För detaljerad information om programmet klicka på ”Read more” nedan. Read more »

Doctoral (PhD) student position in Biostatistics at Karolinska Institutet

Doctoral (PhD) student position in Biostatistics, apply here:
http://ki.varbi.com/what:job/jobID:249705/

Karolinska Institutet, MEB

The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/meb

We are recruiting a doctoral (PhD) student. For more information regarding doctoral education at Karolinska Institutet (KI), see: http://ki.se/en/phd/about-doctoral-education-at-ki

Research group
The biostatistics group comprises around 40 members, including 4 professors, 3 senior lecturers (universitetslektorer), applied biostatisticians, postdocs and PhD students. The group is involved in a wide variety of research projects, including population-based cohort and case-control studies, twin and family studies, survival analyses, predictive modeling, genetic epidemiology and bioinformatics.

The doctoral education project and the duties of the student
Applicants are invited for a PhD research training position to work on the development and application of statistical models in population-based cancer studies, together with Dr. Therese Andersson and Prof. Paul Lambert. The project will include multistate and/or relative survival/excess mortality models applied to population disease registers. For new methods, software will be developed to help the transferal of methods into practice. There is flexibility in the exact topics of the PhD depending on the successful applicant’s background and interests, but it is expected that it will contain a mixture of both methodological and applied studies. Read more »

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes