Annons: Statisticians to AstraZeneca Gothenburg

We would like to draw your attention to that AstraZeneca is looking to recruit statisticians to several positions in the late stage clinical development department at our R&D site in Mölndal, outside Gothenburg (Sweden). The current openings do not require any prior experience from the pharmaceutical industry and we welcome application from Masters- and PhD- students at the end of their education, as well as statisticians with experience from other applications. We will assess candidates continuously and the last day for application is May 22nd.

More information can be found under careers at www.astrazeneca.com (Job reference: R-004124)

https://job-search.astrazeneca.com/job/cambridge/graduate-statistician-opportunities-biometrics-and-information-sciences/7684/4079124

Indstats utbildningssida

Föreningen industriell statistik har lagt ned mycket arbete för att ordna övningar eller illustrationer (simuleringar, animeringar) av diverse centrala begrepp inom statistisk analys. Dessa är producerade med medlemmarna inom ‘”Ind Stat” och ”SFK-StaM” i centrum, men föreningen tycker att det skulle vara roligt om andra, t.ex. personer inom Statistikfrämjandet, utnyttjade sidan.  Föreningen industriell statistik välkomnar också förslag på förbättringar eller ytterligare övningar.

Länk till sidan: http://ovn.ing-stat.se .

Program för Svenska statistikfrämjandets årskonferens i Lund 2017-03-23

trust-them-1024x604

Tema: Opininsundersökningar med Patrick Sturgis – University of Southampton, Karin Nelsson – Inizio och Mikaela Järnbert – SCB  (Picture from PMP)

English translation: Program Lund 2017

Torsdag 23 mars: Vårkonferens på temat opinionsundersökningar och årsmöte i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund kl. 10.00-17.00

Middag kl 18:30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund

Statistikfrämjandet bjuder men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Om man anmäler sig till middagen men uteblir debiteras 400 kr.

Anmälan görs på https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2 senast 2017-03-13.

Fredag 24 mars: Sektionernas årsmöten, seminarier m.m.

Read more »

ÅRSMÖTE OCH VÅRKONFERENS SVENSKA STATISTKFRÄMJANDET 2017

Den 23 mars anordnas föreningens årskonferens i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund. Konferensen har som tema ”Opinionsundersökningar”. Registrering äger rum 09.30-10.00.

Konferensen startar kl 10.00 och pågår till cirka kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att efterhand läggas upp på Statistikfrämjandets hemsida.

Statistikfrämjandet inbjuder till middag kl 18.30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund.

Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten fredagen den 24 mars.

Registrering till årsmöte med vårkonferens och middag görs senast den 13 mars på länken nedan

https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2

Observera att anmälan till middagen är bindande. Du betalar inget för middagen men vid uteblivande kommer en avgift på 400 kr att debiteras.

Varmt välkomna

John Öhrvik

Ordförande

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet.

Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik på e-postadressen john.ohrvik@ki.se senast den 3 februari 2017.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017.

Välkommen med nomineringar!

Statistikfrämjandets styrelse

Utlysning av årsmöte i Svenska statistikfrämjandet 2017

Statistikfrämjandets årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 23 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer att skickas ut senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande, adress: john.ohrvik@ki.se, senast tisdagen den 14 februari.

Svenska statistikfrämjandets styrelse

International Statistical Ecology Conference, 2-6th July 2018

st_andrews_bay-new_angle

6th ISEC conference, 2-6th July 2018, St Andrews (UK)

Welcome to the International Statistical Ecology Conference (ISEC 2018)!

The conference will take place from 2nd-6th July 2018 at the University of St Andrews, Scotland

Plenary speakers have been confirmed and information can be found on the speaker page.
Associated workshops will take place prior to the conference (over the weekend).

This website will be updated as information becomes available. You can also follow us on Facebook at https://goo.gl/FC1Idh.

Winter Conference in Statistics 2017 – registration is now open

187741_logo2

Registration is now open

From The Organising Committee
The  Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is now open for registration.

Read more »

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Från Statisticon header
Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs.

Läs mer….

High Dimensional Statistics, theory and practice

ECAS SFdS CourseFrom ECAS

This course, taught in English, presents an introduction and recent advances in high dimensional statistics, with a special emphasis on main concepts of variable selection, nonparametric estimation, supervised and non-supervised classification and multiple testing. It will address theoretical, methodological and practical aspects of this field.

This ECAS-SFdS course will be held in October 1-6, 2017 at La Villa Clythia, Fréjus (France) in the French Riviera.

Website: http://ecas2017.sfds.asso.fr/

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes