Program årsmöte 21/3

Agenda:

10:00 – Registrering och mingel

10:30 – Välkommen och information om SOM-institutet och Statistikfrämjandets internationella samarbeten. *1

11:00 – Samtal kring Europeisk certifiering för statistiker med Magnus Pettersson, representant i FenStats arbetsgrupp *2

11:30 – Lunch

12:30– Föreläsning med Carl-Fredrik Burman om ”Statistik på Liv och Död” *3

13:30 – Föreläsning med Mikaela Järnbert *4

14:00 – Föreläsning med Anders Holmberg om ”Statistiskt metodarbete i olika länders officiella statistik, en reflekterande jämförelse inifrån fyra länder.” *5

14:30 – Fika

15:00 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet

16:30 – Prisutdelning och föreläsning Årets Statistikfrämjare *6

17:00 – Programmet avslutas (paus fram till middagen)

18:30 – Gemensam middag

För detaljerad information om programmet klicka på ”Read more” nedan. Read more »

Doctoral (PhD) student position in Biostatistics at Karolinska Institutet

Doctoral (PhD) student position in Biostatistics, apply here:
http://ki.varbi.com/what:job/jobID:249705/

Karolinska Institutet, MEB

The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at ki.se/meb

We are recruiting a doctoral (PhD) student. For more information regarding doctoral education at Karolinska Institutet (KI), see: http://ki.se/en/phd/about-doctoral-education-at-ki

Research group
The biostatistics group comprises around 40 members, including 4 professors, 3 senior lecturers (universitetslektorer), applied biostatisticians, postdocs and PhD students. The group is involved in a wide variety of research projects, including population-based cohort and case-control studies, twin and family studies, survival analyses, predictive modeling, genetic epidemiology and bioinformatics.

The doctoral education project and the duties of the student
Applicants are invited for a PhD research training position to work on the development and application of statistical models in population-based cancer studies, together with Dr. Therese Andersson and Prof. Paul Lambert. The project will include multistate and/or relative survival/excess mortality models applied to population disease registers. For new methods, software will be developed to help the transferal of methods into practice. There is flexibility in the exact topics of the PhD depending on the successful applicant’s background and interests, but it is expected that it will contain a mixture of both methodological and applied studies. Read more »

Glöm inte att skicka in dina motioner till Årsmötet

Imorgon torsdag 21/2 är sista dagen att skicka in motioner och förslag på stadgeändringar till Årsmötet.
Skicka dina motioner till sekreterare Mattias Strandberg på sekrfram@gmail.com

Kom även ihåg att anmäla dig till årsmötet som i år hålls i Göteborg den 21/3.

Du anmäler dig på länken nedan:
https://www.eventbrite.com/e/anmalan-statistikframjandets-arsmote-2019-registrering-56445688574

//Styrelsen

Information årsmöten för medlemsföreningar i statistikfrämjandet

Främjandets medlemsföreningar håller sina årsmöten den 22/3 (dagen efter Främjandets årsmöte) i Annedalsseminariet, Göteborgs Universitet (nära Linnéplatsen).

 

Medlemsföreningarna har följande rum bokade (samtliga i Annedalsseminariet):

Surveyföreningen – Rum 302

Cramérsällskapet – Rum 326

Industriell Statistik – Rum 402

Föreningen för Medicinsk Statistik – Rum 420

 

Mer information kommer att läggas ut på Främjandets och/eller medlemsföreningarnas hemsida inom kort

Årsmöte Svenska Statistikfrämjandet torsdag den 21/3

När: Torsdag den 21 mars, avslutas med traditionsenlig middag på kvällen.

Var: Göteborg

 

Främjandet håller sitt årsmöte den 21/3 kl. 10-17 i Aulan (sal 514) i Annedalsseminariet, Göteborgs Universitet (nära Linnéplatsen).

Registrering från kl. 10:00, programmet börjar kl. 10:30.

Lunch 12-13

Middag kl. 18:30

 

Har du förslag på föreläsare, eller vill bidra till arbetet med årsmötet kontakta sekreterare Mattias Strandberg på sekrfram@gmail.com

Motioner till årsmötet ska inkomma senast 21/2.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Two biostatistician positions at Karolinska Institutet

The Biostatistics Core Facility at Karolinska Institutet has two open positions for biostatisticians.

The new biostatisticians will provide statistical support in:
– planning and designing of research studies
– statistical analyses and programming
– interpretation and dissemination of scientific results
– data management in collaboration with database developers

The Unit of Biostatistics can provide excellent support and an ideal environment for the new biostatisticians to thrive as researchers and collaborators. The new biostatisticians will be offered the opportunity to be involved in the activities of the Unit of Biostatistics at Karolinska Institutet.

The positions are temporary for two years, with the possibility of becoming permanent.

Read more and apply at:
https://ki.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:249637/

Postdoc position in biostatistics at Karolinska Institutet

The Unit of Biostatistics at Karolinska Institutet is seeking a postdoctoral researcher.

The new postdoc will carry out research and develop as a researcher in statistics/biostatistics. The topic of the research is open. Topics in areas of interest to other members at the Unit of Biostatistics are preferred.

The Unit of Biostatistics and Karolinska Instituet can provide excellent support and an ideal environment for the new postdoc to thrive. The new postdoc will be offered the opportunity to be involved in other activities of the Unit of Biostatistics and of the Karolinska Institutet Biostatistics Core Facility.

The position is 1+1 years.

Read more and apply at:
https://ki.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:249791/

Biostatistiker till Socialstyrelsen

Vill du hjälpa oss att göra det komplexa begripligt? Avdelningen för utvärdering och analys följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom verksamhet som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Enheten för epidemiologi och metodstöd gör fördjupande analyser och epidemiologiska analyser av prioriterade områden. Enheten ger också andra avdelningar och enheter metodstöd samt arbetar med att tillämpa olika typer av statistiska metoder inom myndighetens verksamhetsområden. Vi söker nu en biostatistiker som ska arbeta med bland annat deskriptiva och analytiska uppdrag.

Vi söker dig som vill

  • verka som internkonsult i frågor som rör statistik och statistisk metodologi
  • kunna värdera och applicera nya statistiska metoder på data
  • arbeta med statistisk programmering och statistiska analyser i SAS

Kvalifikationskrav

  • Akademisk examen inom statistik
  • Arbetslivserfarenhet och kunskap om hälsodata- och socialtjänstregister
  • God programmeringsvana i SAS
  • Erfarenhet av statistiskt arbete inom epidemiologi
  • Erfarenhet från samkörningar av olika register

Arbetet ställer krav på att du har en god initiativförmåga samt är analytisk och noggrann. Du behöver också vara bra på att samarbeta samt vara strukturerad.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Read more »

Analytiker till Örebro Universitet

Örebro universitet söker en analytiker (med kunskap inom statistik och/eller epidemiologi) till den expanderande Institutionen för medicinska vetenskaper.  Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för den som vill skaffa sig en bred erfarenhet inom området psykiatrisk, genetisk och klinisk epidemiologi i en dynamisk forskningsmiljö. Arbetet sker primärt inom ramen (75%) för professor Henrik Larsson forskargrupp (https://www.oru.se/english/employee/henrik_larsson) som i stor utsträckning fokuserar sin forskning inom fältet psykiatrisk epidemiologi. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och flera universitet i Europa och i USA. Arbetet sker även inom ramen för den expanderande enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik (KEP) på Universitetssjukhuset i Örebro (25%). Arbetet vid KEP sker i samarbete med kliniska forskare från olika discipliner inom sjukhuset i samarbete med professor Scott Montgomery.

Arbetsuppgifter
Både med Henrik Larssons forskargrupp och vid KEP innebär arbetet delaktighet i hela forskningsprocessen fram till publikation. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar rådgivning, datahantering och genomförande av statistiska analyser för att besvara viktiga kliniska frågeställningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

– En akademisk examen med statistisk-, medicinsk-, psykologisk-, natur-, beteende- eller samhällsvetenskaplig inriktning samt utbildning inom kvantitativa metoder. Arbetets karaktär gör att en god förmåga till samarbete samt att hantera flera projekt samtidigt värdesätts högt. Framtida möjligheter till egen forskning kan diskuteras.  Lönen kommer att bestämmas utifrån kvalifikationer och erfarenhet.

– Vana vid arbete inom statistikprogram som Stata, SAS, och/eller R är ett krav och erfarenhet från epidemiologiska studier önskvärd.

– Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga.

– Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Read more »

Förste intendent till enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster samt följer sälar och havsörnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 350 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från Östersjön och Västkusten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter), humanmjölk mm. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980- talen.

Vi söker nu en Förste intendent med gedigen erfarenhet av statistisk behandling av miljöövervakningsdata.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning relaterad till enhetens miljöövervakning. Din huvuduppgift är vidareutveckling och optimering av enhetens övervakning av miljögifter med stor vikt på statistiska analyser av miljögiftsdata i biologiska matriser. Detta omfattar t.ex. utvärdering av temporala/spatiala trender och andra typer av mönster samt simulering för optimering av provtagningsstrategier inom våra omfattande miljöövervakningsprogram. Du kommer att vara enhetens statistiska expert och bistå andra forskare med rådgivning och hjälp. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda doktorander och gästforskare, samt delta aktivt i enhetens arbete.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i relevant ämnesområde (biologi, kemi, ekotoxikologi eller statistik) med dokumenterat bred erfarenhet av statistisk databehandling inom miljögiftsforskning och/eller miljöövervakning. Du ska vara väl förtrogen med statistiska metoder som till exempel tidstrendsanalys och rumslig statistik samt multivariata och icke parametriska metoder, modellering och simuleringsanalyser och ha en gedigen erfarenhet av R. Du har stor vana av att rapportera och publicera resultat från vetenskapliga undersökningar och vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda studenter, doktorander och post docs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att fungera som resursperson avseende statistik i en arbetsgrupp och har vana av att samarbeta med andra myndigheter och internationella organisationer. Du är en stark forskare med dokumenterad erfarenhet att erhålla externa forskningsmedel. Du pratar engelska och (gärna) även svenska eller har en stark vilja att lära dig. Read more »

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes