Medlemsmöte 28 maj: Ungdomars arbetsmarknad

Det är äntligen vår – och ungdomsarbetslösheten är som högst. Den 28 maj bjuder Statistikfrämjandet in till ett medlemsmöte kring ungdomars arbetsmarknad. Vad är ungdomsarbetslöshet, hur förhåller den sig till det nya måttet NEET och hur ska man tolka statistiken? Peter Beijron och Anna Broman från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU) reder ut begreppen.

Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på: http://www.scb.se/aku/

Tid: Torsdagen den 28 maj klockan 16.00
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100

I anslutning till seminariet serveras kaffe och bullar.
Vänligen anmäl ert deltagande till klubbfram@gmail.com senast den 25 maj.
Varmt välkomna!

OBS!
Ambitionen är att detta seminarium ska websändas. Statistikfrämjandets styrelse ber därför alla som är intresserade av att delta via websändning att snarast anmäla intresse för detta till klubbfram@gmail.com.

Bilder från årsmöteskonferens och middag

Här presenteras bilder från årsmöteskonferens och middag. Presentationer och inspelade föredrag kommer inom kort.

kom och snacka statistik!

Statisticon bjuder in till diskussion…

Kvalitetsarbete i praktiken

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014

Tid och plats
Den 20 mars 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Skicka din anmälan till SnackaStatistik@statisticon.se senast den 16 mars.

Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Inbjudan i pdf-format.

Hans Rosling årets statistikfrämjare

Ibland får vi i styrelsen höra att ”om bara jag vetat vem som fått utmärkelsen så hade jag kommit på årsmöteskonferensen”.

Missa inte möjligheten att träffa årets statistikfrämjare 2014 på årsmöteskonferensen
- Hans Rosling.

Anmäl dig till konferens och middag senast 5 mars till klubbfram@gmail.com.

Sista anmälningsdag till årsmöteskonferensen den 5 mars

Nu närmar sig årsmötet och konferensen med stormsteg och sista anmälningsdag är nu på torsdag den 5 mars.

Tid: 16 mars kl. 10 – ca 17 (registrering från 9.45)
Plats: Karolinska Institutet, Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A, Solna
Middag 19.00 på Fakultetsklubben, Karolinska Universitetssjukhuset

Hela programmet för årsmöteskonferensen hittar ni här.

Anmälan till middag och till årsmöte med konferens görs senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Årsmöte och årsmöteskonferens 16 mars

Statistikfrämjandets årsmöte 2015 äger rum måndagen den 16 mars kl 11.15. Årsmötet hålls på Karolinska Institutet, Solna, Inghesalen. Motioner till årsmötet skall skickas senast den 16 februari till föreningens ordförande, john.ohrvik@ki.se.

Medlemsföreningarna Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten tisdagen den 17 mars också de på Karolinska Institutet. På kvällen den 16 mars kl 18 bjuder Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag.

Den 16 mars anordnas föreningens årskonferens i Inghesalen, Karolinska Institutet, Solna. Konferensen har som tema ”Statistics in Life Science”. Registrering äger rum 09.45-10.00. Konferensen startar kl 10.00 och pågår till kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att läggas upp här på hemsidan efterhand.

Anmälan till middag och till årsmöte med konferens görs senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Varmt välkomna
John Öhrvik
Ordförande

Årsmöteshandlingar:
Dagordning inkl. ärendelista, budgetförslag och valberedningens förslag till poster 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Nominera årets statistikfrämjare senast 28 januari

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givit publik uppmärksamhet.

Insatsen kan utgöras av en innovativ metod, en smart analys, en effektiv presentation eller att på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning. Belöningen består av ett prisföremål och ett diplom. Den utvalde blir inbjuden att hålla ett föredrag på årsmötet, blir presenterad i Qvintensen och får själv skriva en artikel om sin insats i Qvintensen.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som du tycker uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik john.ohrvik@ki.se senast den 28 januari 2015.

Utdelningen av priset äger rum vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i Stockholm den 16 mars 2015.

John Öhrvik, ordförande
Svenska statistikfrämjandet

Stor statistikerkonferens i Amsterdam i juli

ERC, the European Regional Committee of Bernoulli Society, bjuder in till årets stora statistikkonferens, 6-10 juli 2015 i Amsterdam. Se inbjudan nedan:

EMS 2015, second announcement

The 30th European Meeting of Statisticians will be held from July 6-10, 2015 in Amsterdam. The EMS is the main conference in statistics and probability in Europe and is sponsored by the Bernoulli Society.

The program will include the Forum Lectures by Peter Buehlmann; Bernoulli and European Mathematical Society lecture by Gunnar Carlson; opening, closing and special invited Lectures by Lutz Duembgen, Gesine Reinert, Omiros Papaspiliopoulos, Gerard Ben Arous, and Brian Caffo; as well as 25 invited sessions, 12 organised contributed sessions, contributed sessions and poster sessions. See the website for details.

Deadlines:
- Contributed papers or posters: February 1, 2015
- Support (only for young statisticians): February 1, 2015
- Early bird registration: April 1, 2015
- Registration: June 1, 2015

Website: http://www.ems2015.nl/
Info: info@ems2015.nl

Styrelseledamöter i Svenska statistikfrämjandet gästbloggar

Marie Wiberg har under hösten 2014 varit gästbloggare i Curie, en nättidning om forskning som ges ut av Vetenskapsrådet. Hon har bloggat om unga forskare, kunskapsprov och hur man mäter kunskapsnivåer. Marie Wiberg är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och forskar i gränslandet mellan statistik och psykologi. Hon är också ledamot i Sveriges unga akademi.

Maria Karlsson har också varit gästbloggare. Hon har bloggat i ”Bloggstafetten” på rj.se, Riksbankens Jubileumsfonds hemsida, under november och december. Maria Karlsson är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet och har bl.a. ett forskningsprojekt om analys av efterfrågefunktioner med forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Hon har bloggat om sina forskningsprojekt och sitt arbete men också om sitt engagemang i Svenska statistikfrämjandet och Cramérsällskapet.

Maria Karlsson invald i European Regional Committee of the Bernoullli Society

MariaKarlssonMaria Karlsson har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018.

Maria Karlsson är universitetslektor vid Enheten för statistik på Handelshögskolan vid Umeå universitet och sitter sedan 2012 i styrelserna för både Svenska statistikfrämjandet och Cramérsällskapet.  En av anledningarna till att Maria Karlsson valts in i ERC är hennes engagemang i dessa båda föreningar. Ordförande i ERC, professor Ernst Wit, skriver i Bernoulli News (nr 2, 2014) i samband med att ERC:s nya kommittémedlemmarna presenteras att ” Many of these new members have ties to their national societies, strengthening thereby the ERC as a real platform for Statistics and Probability in Europe”.

ERC främjar europeiskt samarbete inom vetenskapsområdena matematisk statistik och sannolikhetsteori och deras tillämpningar. Återkommande aktiviteter inom ERC:s regi är the European Meetings of Statisticians (EMS), the European Young Statisticians Meetings (EYSM) och kurserna Séminaires Européens de Statistiques (SemStat).

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes