Medlemsmöte 19 november – Qvintensens framtid (OBS! nytt datum)

Statistikfrämjandets medlemstidning Qvintensen saknar just nu full bemanning på redaktionen. Posten som huvudredaktör står tom och vi i styrelsen försöker få fram kandidater till posten.
Vi vill därför passa på att diskutera form och innehåll i tidningen. Om du anser att medlemstidningen är viktig, ta din chans att påverka!

Tid: Torsdagen den 19 november klockan 16.30
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100, Stockholm
Websändning kommer att ske på Statistikfrämjandets Bambuserkanal.

Anmälan till klubbfram@gmail.com senast den 18 november.

Är du intresserad av att bli redaktör eller har du en idé om en person som skulle passa? Meddela i så fall detta till Främjandets ordförande John Öhrvik (john.ohrvik@ki.se)

Mer information och preliminär agenda.

JSM15 – the statistics identity crisis – nu som webseminarium

JSM2015 i augusti hölls en session med namnet ”The statistics identity crisis: am I really a data scientist?” som blev helt överfullt.

Simply statistics websände därför den populära sessionen igen den 30 oktober.

Här hittar du en inspelning av websändningen.

Föredrag:
‘Am I a Data Scientist?': The Applied Statistics Student’s Identity Crisis — Alyssa Frazee, Stripe
How Industry Views Data Science Education in Statistics Departments — Chris Volinsky, AT&T
Evaluating Data Science Contributions in Teaching and Research — Lance Waller, Emory University
Teach Data Science and They Will Come — Jennifer Bryan, The University of British Columbia

Kom och snacka statistik!

Statisticon bjuder in till diskussion…

”Informationssäkerhet – risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet”
Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet.

Informationssäkerhet handlar om att skydda känslig eller värdefull information. Området handlar inte minst om riskhantering, juridik och säkerhetsteknik. Under seminariet diskuteras bäringen på statistikproduktion och distribution.
Kom och diskutera med Tom Andersson, senior analytiker på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Tid och plats
Den 13 november 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Mer information om anmälan m.m.

Kom och snacka statistik

Statisticon bjuder in till diskussion…

En ny bild av Sverige
Hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon har utvecklat en analysmodell som resulterar i en sammanhållen bild av välfärdsstaten Sverige. Nya landskap framträder och vi ser Sverige i ett perspektiv som är nytt – men ändå bekant.

Vill du veta lite mer? Titta då på vår sida www.befolkningsprognoser.se/juni/

Vi vill gärna visa upp denna bild av Sverige och samtidigt få feedback på våra tankar och idéer.

Tid och plats
Den 23 oktober 2015 kl. 13:00 – 15:00
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
Sensus konferens vån. 9, lokal Vågen

Skicka din anmälan till SnackaStatistik@statisticon.se senast den 19 oktober.

Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Cramérsällskapets höstmöte, 4 december på KTH i Stockholm

Den 4 december kl 10-15 på KTH, Stockholm anordnar Cramérsällskapet ett höstmöte med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”. Programmet kommer att rymma flera inledningstalare och diskussioner om undervisning i etik och kommunikation m.m. Program annonseras senare.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare på adress maria.karlsson@umu.se senast den 25 november.

Presentationer från Statistikerträffen

Höstens statistikerträff i Göteborg blev mycket lyckad med över 50 deltagare. Presentationerna finns nu tillgängliga på http://www.statistikkonsulterna.se/statistikertraffen-bildspel/.

FMS höstmöte i hälsans tecken

Föreningen för medicinsk statistik (FMS) inbjuder till höstmöte 20 oktober 2015 i Lund. Tre intressanta ämnen kommer att diskuteras:
– hälsoekonomi
– hälsovårdsregister och
– statistisk forskning inom sjukvården

Mötet är avgiftsfritt.

För mer information, se inbjudan eller FMS hemsida.

Nordiskt statistikermöte i Stockholm 2016

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer och statistiska föreningar. År 2013 hölls konferensen i Bergen och nästa år kommer konferensen att hållas på Waterfront i Stockholm den 22-24 augusti. http://www.scb.se/nsm2016

NSM_puff_artikel
Huvudtemat för konferensen är
”Statistics in a changing world – Towards 2020 and beyond”.

Till det övergripande temat hör fyra underteman:
1. The role of statistics in society
2. Interaction with users
3. Data collection
4. Efficient statistical production

Nu är det dags för inlämning av abstracts (sista dag är 31 oktober).
Mer information om format och inlämning.

Mer information om konferensens underteman.

Ni har väl inte missat ”This is Statistics”?

Facebooksidan ”This is Statistics” är en av satsningarna som The American Statistical Association (ASA) gjort för att sprida intresse för ämnet statistik. Läs mer om de olika informationskanalerna här.

I dagarna publicerades en nyhet där som är extra värd att notera, är att statistiker rankades som tredje bästa jobbet för ”millennials” (personer som blev unga vuxna runt år 2000).

Statistician is among the top 3 best jobs millennials, according to a recent study from Young Invincibles. Read more…

Posted by This is Statistics on Tuesday, September 1, 2015

Senaste nyhetsbrevet från World of Statistics

http://www.worldofstatistics.org/files/2015/08/August-20-2015.pdf

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes