Olle Nerman Symposium 1-2 september 2017

Alla är välkomna 1-2 september på en konferens i Göteborg. Program och detaljer om anmälan framgår av webb-sidan.

​- From Branching Processes to Clinical Trials 

​Symposium web site: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/forskning/konferenser-pa-MV/Sidor/Nerman-Symposium-2017.aspx

Plats: Euler, Skeppsgränd 3, Matematiska Vetenskaper, Chalmers och Göteborgs Universitet
Tid: 2017-09-01 12:30
Sluttid: 2017-09-02 13:00
Vänliga hälsningar, Peter Jagers

Inbjudan till Statistikerträffen i Göteborg den 13 september 2017 (uppdaterad 23 augusti)


 

Välkommen till årets upplaga av ”Statistikerträffen” ett forum där statistiker kan mötas, diskutera, ventilera nya tillämpningsområden, knyta kontakter mm. Vi har i år många intressanta föreläsare på vår lista såsom:

Roza Maghsood, Stig Johan Wiklund, Nazar Akrami med flera.

Detta är fortsättningen på ett återkommande forum vilket kan bidra till kunskapsspridande, nätverkande, stimulerande diskussioner mm inom våra heterogena och spännande områden.

Nedan finns en fullständig lista över tider och föreläsare för träffen samt anmälan och program.

 

Read more »

Maria Karlsson pedagogisk pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Maria Karlsson, f d styrelseledamot Statistikfrämjandet och Cramérsällskapet

Pressmeddelanden från Umeå universitet:

[2017-03-02] Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik, blir 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon får priset för sitt starka engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

– Jätteroligt. Känns som en uppskattning för ett långt arbete med kursutveckling och en uppmuntran att fortsätta att pröva nya metoder, säger Maria Karlsson som sedan 2006 arbetar som universitetslektor i statistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Läs mer….

 

Stora kommunikatörspriset till SCB

Föreningen Sveriges Kommunikatörer delar varje år ut det så kallade Stora kommunikatörspriset i fem olika kategorier. Priset går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation under det senaste året. Stora kommunikatörspriset 2017 i kategorin ”Bästa kommunikation offentlig kommunikation” gavs till Statistiska centralbyrån för dess satsning ”Sverige i siffror” med motiveringen:

I en tid där ogrundade påståenden ofta tas för sanningar är pålitlig statistik ett viktigt verktyg för omvärldsförståelse och kritisk granskning. Teamet bakom SCB:s satsning ”Sverige i siffror” har lyckats förmedla statistik på ett sätt som är lättillgängligt, tydligt och engagerande. Dessutom har de lyckats med konststycket att ta fram en tonalitet som lyfter fram berättelserna och människorna bakom siffrorna.

Man kan erinra sig att satsningen ”Sverige i siffror” tidigare fått Statistikfrämjandets utmärkelse ”Årets statistikfrämjare 2015”.

Statistikfrämjandets nya styrelse

Längst fram (från vänster): Anna Lindgren, Maria Juhlin. Stående: Magnus Ohlsson, Patrik Rydén, Linnea Johansson Kreuger, Sabri Danesh, John Öhrvik, Jan Wretman (Qvintensen, ej medlem av styrelsen), Åke Wissing. Alf Fyhrlund, Hans Alberg och Rebecka Jörnsten saknas på bilden.

Efter årsmötet 2017-03-23 ser Statistikfrämjandets styrelse ut så här:

Ordförande: John Öhrvik

Vice ordförande: Patrik Rydén

Skattmästare: Maria Juhlin

Sekreterare: Linnea Johansson Kreuger

Webbansvarig: Alf Fyhrlund

Klubbmästare: Sabri Danesh

Övriga ledamöter: Magnus Ohlsson och Silke Tindrebäck

Medlemsföreningarnas representanter:

Åke Wissing (Surveyföreningen)
Anna Lindgren (FMS)
Hans Alberg (Industriell statistik)
Rebecka Jörnsten (Cramérsällskapet)

Årets statistikfrämjare

Årets statistikfrämjare 2017 blev Rolf Sundberg, med motiveringen:

Rolf Sundberg är en välkänd profil från institutionen för matematisk statistik, Stockholms universitet. På Statistikfrämjandets årsmöte i Lund mottog Rolf sitt diplom och berättade sedan informellt och engagerat om erfarenheter och lärdomar från sin långa karriär.

Statistikfrämjandets vårkonferens 2017

I samband med Statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017 hölls den traditionella vårkonferensen, denna gång med temat opinionsundersökningar. Tre föredragshållare var inbjudna: Patrick Sturgis (University of Southampton), Karin Nelson (Inizio) och Mikaela Järnbert (SCB).

Read more »

Indstats utbildningssida

Föreningen industriell statistik har lagt ned mycket arbete för att ordna övningar eller illustrationer (simuleringar, animeringar) av diverse centrala begrepp inom statistisk analys. Dessa är producerade med medlemmarna inom ‘”Ind Stat” och ”SFK-StaM” i centrum, men föreningen tycker att det skulle vara roligt om andra, t.ex. personer inom Statistikfrämjandet, utnyttjade sidan.  Föreningen industriell statistik välkomnar också förslag på förbättringar eller ytterligare övningar.

Länk till sidan: http://ovn.ing-stat.se .

Program för Svenska statistikfrämjandets årskonferens i Lund 2017-03-23

trust-them-1024x604

Tema: Opininsundersökningar med Patrick Sturgis – University of Southampton, Karin Nelsson – Inizio och Mikaela Järnbert – SCB  (Picture from PMP)

English translation: Program Lund 2017

Torsdag 23 mars: Vårkonferens på temat opinionsundersökningar och årsmöte i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund kl. 10.00-17.00

Middag kl 18:30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund

Statistikfrämjandet bjuder men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Om man anmäler sig till middagen men uteblir debiteras 400 kr.

Anmälan görs på https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2 senast 2017-03-13.

Fredag 24 mars: Sektionernas årsmöten, seminarier m.m.

Read more »

ÅRSMÖTE OCH VÅRKONFERENS SVENSKA STATISTKFRÄMJANDET 2017

John Öhrvik

Den 23 mars anordnas föreningens årskonferens i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund. Konferensen har som tema ”Opinionsundersökningar”. Registrering äger rum 09.30-10.00.

Konferensen startar kl 10.00 och pågår till cirka kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att efterhand läggas upp på Statistikfrämjandets hemsida.

Statistikfrämjandet inbjuder till middag kl 18.30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund.

Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten fredagen den 24 mars.

Registrering till årsmöte med vårkonferens och middag görs senast den 13 mars på länken nedan

https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2

Observera att anmälan till middagen är bindande. Du betalar inget för middagen men vid uteblivande kommer en avgift på 400 kr att debiteras.

Varmt välkomna

John Öhrvik

Ordförande

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes