Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet.

Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik på e-postadressen john.ohrvik@ki.se senast den 3 februari 2017.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017.

Välkommen med nomineringar!

Statistikfrämjandets styrelse

Utlysning av årsmöte i Svenska statistikfrämjandet 2017

Statistikfrämjandets årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 23 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer att skickas ut senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande, adress: john.ohrvik@ki.se, senast tisdagen den 14 februari.

Svenska statistikfrämjandets styrelse

International Statistical Ecology Conference, 2-6th July 2018

st_andrews_bay-new_angle

6th ISEC conference, 2-6th July 2018, St Andrews (UK)

Welcome to the International Statistical Ecology Conference (ISEC 2018)!

The conference will take place from 2nd-6th July 2018 at the University of St Andrews, Scotland

Plenary speakers have been confirmed and information can be found on the speaker page.
Associated workshops will take place prior to the conference (over the weekend).

This website will be updated as information becomes available. You can also follow us on Facebook at https://goo.gl/FC1Idh.

Winter Conference in Statistics 2017 – registration is now open

187741_logo2

Registration is now open

From The Organising Committee
The  Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is now open for registration.

Read more »

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Från Statisticon header
Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs.

Läs mer….

High Dimensional Statistics, theory and practice

ECAS SFdS CourseFrom ECAS

This course, taught in English, presents an introduction and recent advances in high dimensional statistics, with a special emphasis on main concepts of variable selection, nonparametric estimation, supervised and non-supervised classification and multiple testing. It will address theoretical, methodological and practical aspects of this field.

This ECAS-SFdS course will be held in October 1-6, 2017 at La Villa Clythia, Fréjus (France) in the French Riviera.

Website: http://ecas2017.sfds.asso.fr/

THE WINTER CONFERENCE IN STATISTICS 2017

Time : 12-16 March, 2017, Venue: Hotel Fjällgården, Åre

Från Cramérsällskapet

The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics and Mathematical Statistics and the Department of Statistics at Umea University togheter with the Swedish Statistical Society (Svenska statistikfrämjandet).

The title of the 46th Winter conference in Statistics is Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis. Invited speakers are Simon Wood (University of Bristol), Jane-Ling Wang (University of California, Davis), and Ana Maria Staicu (North Carolina State University).

The conference will take place in Åre, 12-16 March, 2017.

For more information about the conference visit the webpage, where registration forms will soon be available:

http://www.math.umu.se/english/winter-conference-2017/

Inbjudan till Statistikerträffen i Göteborg den 14 september 2016

Skärmavbild 2016-06-27 kl. 21.54.44Välkommen till årets upplaga av ”Statistikerträffen” ett forum där statistiker kan mötas, diskutera, ventilera nya tillämpningsområden, knyta kontakter mm. Liksom föregående år står FMS som medarrangör när Statistikkonsulterna planerar att tillsammans med AstraZeneca i Mölndal och Matematisk Statistik på CTH/GU samt Hälsometri, Sahlgrenska Akademin bjuda in till årets statistikerträff. Vi kommer att få möjlighet att lyssna på föreläsare inom intressanta områden, umgås under avspända former med god mat och dryck, trevligt sällskap mm. Detta är fortsättningen på ett återkommande forum vilket kan bidra till kunskapsspridande, nätverkande, stimulerande diskussioner mm inom vårt heterogena och spännande skrå.

För mer information och program, se Inbjudan Statistikerträffen 2016.

Qvintensen Nr 1 2016

Skärmavbild 2016-05-20 kl. 10.36.29

Seminarium om målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

 – uppföljning av hastighetsefterlevnad, en av fler indikatorer som regelbundet följs upp

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsstrateg vid Trafikverket, att presentera målstyrningsarbetet och Maria Varedian, statistiker på Trafikverket, berättar om hur en av de viktigaste indikatorerna, ”Hastighetsefterlevnad på statligt vägnät”, beräknas.

Mer info….

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes