Cramérsällskapets höstmöte, 4 december på KTH i Stockholm

Den 4 december kl 10–15 på KTH, Stockholm anordnar Cramérsällskapet ett höstmöte med temat ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik”. Programmet kommer att rymma flera inledningstalare och diskussioner om undervisning i etik och kommunikation m.m. Program annonseras senare.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare på adress maria.karlsson@umu.se senast den 25 november.