Kalendarium för året hittar du i medlemstidningen Qvintensen.