Qvintensen

e-postadress: qvintensen at gmail.com

Tidigare nummer finns att hämta hem som PDF:

Nr 2 2016

Qvintensen 2016-nr2

 

Nr 1 2016

Skärmavbild 2016-05-20 kl. 10.36.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2-3/2015:

Hämta PDF här: Qvintensen 2015-2-3

Behövs slutledningar?
Dan Hedlin: tidskrift ogillar statistisk inferens

 ”SCB ska respekteras som den instans i samhället som vet bäst”

Carl-Erik Särndal, sidan 24

Ur innehållet:

– Genetik och statistik. Ett strävsamt par som lyssnar på varandra.
– Sex år med Qvintensen. Artiklar som håller för tidens tand.
– Skrivråd för textbyggare
– Kvalitet i webbpanelundersökningar
– Edgar Bueno om sin prisvinnande uppsats
– En ”nära statistikhändelse”
– Framtidens biostatistik
– Fem DAGar i London
– Att valla skidor, konst eller vetenskap
– Diskussion/ ett upphandlingsärende
– Diskussion om webbpanelundersökningar

Nr 1/2015:

Hämta PDF här: Qvintensen 2015-1

Dan Hedlin: För många undersökningar har gett oss ”allmänningens tragedi”

 ”Domedagsprofetior om bortfallet är precis som
nästan alla domedagsprofetior: kraftigt överdrivna.”

Torbjörn Sjöström, sidan 18

Ur innehållet:

– På liv och död med statistik. Intervju med Elisabeth Svensson
– Kvalitetskriterier i statistiklagen – en fantastisk möjlighet för statistikkåren
– Var statistiken roligare förr?
– Allers Familj-journal
– Diskussion: deltagarfrekvens och bortfall
– Vem tar ansvar i Waranprojektet?
– Om katten bland hermelinerna
– Snart paradigmskifte
– Var i landet bor FMS-medlemmarna?
– Allmänningens tragedi

Nr 4/2014:

Hämta PDF här: Qvintensen 2014-4

 ”Att välkomna nya relationer, ny tankesätt, nya kulturer och allt som är nytt och annorlunda är en självklarhet inom forskningen”

Kenneth Carling, sidan 23
Tack invandrare!

Dan Hedlin: Är det bra att vara skeptisk?

Ur innehållet:

– Vad har 30-åriga kriget med statistik att göra?
– Journal of Official Statistics 30 år
– Stora data, saknade data och stora databaser
– Insiderhandel avslöjades med LinkedIn
– Att reglera ett yrke eller inte
– Om opinionsundersökningar och svarsbortfall
– Hur ska Svenska statistikfrämjandet kommunicera med omvärlden, nu och i framtiden?
– Kvar står statistikern med sin resväska fullpackad med teststatistikor
– Om återväxten
– Tack invandrare!
– Styrdiagram för säkrare medicinering med Waran
– Föreningen för certifiering av statistiker arbetar för frivillig certifiering

Nr 3/2014:

Hämta PDF här: Qvintensen 2014-3

 Det finns ofta värde i det som inte hörs eller syns”

Anna Torrång, sidan 19
Livet som konsult

Ur innehållet:

– Statistisk vinprovning

– Högskoleutforskaren underlättar för lärosätena

– Bästa surveyuppsats: att klassificera ord med siffror

– Opinionundersökningar – spelar det någon roll vilken man tar del av?

– På väg att lära sig statistik

– Orsak till ett vanligt feltänk

– Diskussion: Kursen som jag nätt och jämnt fick godkänt på

– Diskussion: ”En studie i multipla test” med repliker

– Vad är vitsen med sannolikhetslära?

– Ständigt dessa siffror!

– Den svåra tolkningen av statistik

– Läkemedelsindustrin och de sju dödssynderna

Nr 2/2014:

Hämta PDF här: Qvintensen 2014-2

Dealing with multiple comparisons: to adjust or not to adjust

 Vad ska vi med statistik till? Vi ska rädda liv”

Jo Røislien, sidan 15

Ur innehållet:

– Tema: opinionsundersökningar

– Hack for Sweden

– Om att justera för multipla test

– Årets statistikfrämjare: Jo Røislien

– Årets Cramérpristagare: Feng Li

– Sex Sigmas historia

– Rekommendationer för webbpaneler

– Svenska statistikfrämjandets nya ordförande presenterar sig

Nr 1/2014:

Hämta PDF här: Qvintensen 2014-1

Olle Häggström: våra insatser är viktiga

Tjugo tips för dig som ska tolka vetenskapliga studier

100 år med statistisk årsbok

Illustrationer till 100 år med statistisk årsbok

 Vår främsta konkurrent är okunskapen”

Nigel Marriot, sidan 20

Ur innehållet:

– Big Data och framtidens officiella statistik

– Mitt liv som statistiker

– Validering av Coxmodellen

– Krönika Olle Häggström: Våra insatser är viktiga

– Tjugo tips till dig som ska tolka vetenskapliga studier

– 100 år med statistisk årsbok

– Livet som Charted Statistician

– Statistikens användning inom förbättringsarbete

– Statistisk problemlösning inom bioteknisk tillverkningsindustri

– Användning av statistik inom Sex Sigma

– Sommarskola 2014: Vetenskaplig visualisering och presentationsteknik

– En ond spiral?

Nr 4/2013:

Hämta PDF här: Qvintensen 2013-04

Får forskare uttala sig offentligt? Intervju med Stefan Jansson och Olle Häggström

Lögn, förbannad lögn och statistik

 ”Idag, med facit i hand, vet vi att beslutet var felaktigt och ödesdigert för hela företaget”

Göran Lande, sidan 24
Om konsten att fatta rätt beslut

Gelaye Hailemichael: GÖversättning av frågor i undersökningar

Dan Hedlin: Hur fattas beslut? Om ett beslut i regeringen

Ur innehållet:

– Certifiering av statistiker i USA; Voluntary Professional Accreditation by the ASA

– Ju fortare de glömer vad du är, desto bättre…

– Fusk eller inte? Kritiken av Mendels data

– Translation: One of the headaches in comparative surveys

– Statistik vid Umeå universitet firar 50 år

– Några reflektioner om kvalitetssäkring av statistikundervisningen

– Föreningen Women in Statistics

– Framtida utmaningar för forskarutbildningen i statistik

– En känsla av besvikelse…

– Arbetsgrupp för utbildning i biostatistik

– Om konsten att fatta rätt beslut

– En faktoid: Lögn, förbannad lögn och statistik

Nr 3/2013:

Hämta PDF här: Qvintensen 2013-03

”Kommentaren vittnar om att man inte inser problemets kärna”

Bo Wallentin, sidan 5

Får forskare uttala sig offentligt? Intervju med Stefan Jansson och Olle Häggström

Ur innehållet:

– Får forskare uttala sig offentligt?

– Reflektioner över boken ”Räkna med nyheter”

– TV-serien ”Siffror” succé i Norge. Se den på UR/Play

– Spatial statistik

– Kvalitetsutvärderingar av utbildningar i statistik

Tabell 1-3

– Tankar kring kvalitetsutvärderingar av statistikutbildningarna

– Nitton nya doktorer och licentiater i statistik – så här långt i år

– Möt Jesper Rydén

– Webbpanelkommitténs remissversion

Hämta PDF här: Qvintensen 2013-03

Nr 2/2013:

”Det som gör statistikrelaterade texter särskilt utmanande för en språkvårdare är att statistik är ett specialiserat ämne som man måste ha stora kunskaper för att förstå”

Karin Hansson, sidan 10

Ur innehållet:

– Kan man lära till statistisk konsult på en kurs?

– Bästa uppsats: varför entropianalys?

– Statistikutbildningens bredd – på gott och ont

– Diskussion: nytt grepp på certifiering av statistiker i Sverige

– Årets statistikfrämjare: Katarina Andersson och Martin Wicklin

– Klarspråk är relativt

– Vi kommer aldrig att kunna ge sanningar med hjälp av statistiken

– Om statistikkurser inom industrin

Hämta PDF här: Qvintensen 2013-02

Nr 1/2013:

Att värdera bevis. Statistikämnets roll på ett kriminaltekniskt laboratorium

Ur innehållet:

– Att värdera bevis. Statistikämnets roll på ett kriminaltekniskt laboratorium

– Tema: hur fungerar den officiella statistiken

– Statistiska konsultationer på UCR

– En glimt av den tredje uppgiften

– Mjölkkor, tjurar och slumpmässiga effekter

– Vem ska främja och argumentera för vederhäftig statistik i tidningar, radio, tv och på webb?

– Hur kommer den framtida statistikutbildningen att se ut?

– Industritrender: bättre och säkrare analys av stora datamängder blir allt viktigare

– Möt Johannes Forkman

Hämta PDF här: Qvintensen 2013-01

Nr 4/2012:

Niclas Eriksson: Om råttgift och Waran

Ur innehållet:

– Det är helt, helt rätt att välja statistik

– Att byta fiolen mot statistik

– Mätfel: ett försummat område

– Digitalisering av SCB:s arkiv

– Genichi Taguchi, 1914-2012

– Farmakogenetiskt styrd läkemedelsbehandling

– Industriell statistik inom andra områden än industrin

Hämta PDF här: Qvintensen2012-04

Nr 3/2012:

Brå: Koders betydelse

USA:s demografer i nerdvana

Ur innehållet:

– Tema/ Koders betydelse

– Tore Dalenius satiriska artikel: Databerikningsmetoden

– Intervju: Jon Rao

– USA firade 314 miljoner invånare

– Kan man strunta i att samla in egna data?

– Karin Dahmström in memoriam

Hämta PDF här: Qvintensen2012-03

Nr 2/2012:

Ur innehållet:

– Diskussion/ Är de äldre nöjda?

– Mått på brott

– Sture Holm kritiserar PISA-undersökningar

– Vad händer inom industrin?

– Datatermer på svenska

– Tore Dalenius stora betydelse

Hämta PDF här: Qvintensen2012-02

Nr 1/2012:

Ur innehållet:

– Slussens ombyggnad: fyra undersökningar granskas

– Allan Gut: Hur ska vi nu förklara skillnaden

– Mitt yrkesvägval: från verkstad till kontorslandskap

– Tema/ Uppgiftslämnarbörda

– 104 % kött i korven

– Webbseminarier utbildar soffpotatisar

– Hur långt är en undersökare ansvarig för sina resultat?

– UK Statistics Authority: Licence to name and shame

– Lennart Norell in memoriam

Hämta PDF här: Qvintensen2012-01

Nr 4/2011:

Stefan Svanström om kartor

Ur innehållet:

– Dags att ta gemensamt ansvar för våra enkätstudier

– Tema/ Bilder av vår värld

– Parapsykologi, del 2

Hämta PDF här: Qvintensen2011-04

Nr 3/2011:

Ur innehållet:

– Ett liv med statistik: möt Ove Frank

– Is the relationship causal, eller ”Är tv-tittande farligt?”

– Causal inference: en bokrecension

– Statistik och kunskapsteori

– Parapsykologi, del 1

– Övervakning av utbrott

– Öppna data vinner

– Surveymetoder på underbar plats

– Minnen, MBDD och stipendiater

– Modelbased drug development

– Sommarskola på Asa

Hämta PDF här: Qvintensen2011-03

Nr 2/2011:

Ur innehållet:

– Duglighet i industrin

Bilderna till artiklarna

Några kommentarer av Lars Änguist

Svar på Lars Änguists kommentarer av Magnus Arnér och Kerstin Vännman

– Ett p-värde är mer än bara ett värde

– Tid för nya metoder i tillämpad statistik: entropi

– Fortsatt diskussion om test

– Lagen om pi

– Vem blir först ut med egen app?

– Webbpaneler, vad är det?

– Parapsykologi, del 1

– Effektivare estimation med hjälpinformation

– Folkräkningar

– Den som väntar på något gott…

Hämta PDF här: Qvintensen2011-02

Nr 1/2011:

Intervju med Beyza Björman: Att göra sig förstådd på engelska

Berhard Hutfeldt: Oberoende eller kompetens, en fråga om trovärdighet

Ur innehållet:

– Oberoende eller kompetens, Bernhard Huitfeldt om trovärdigheten för statistiker i läkemedelsindustrin

– Att utvärdera frågor i en statistisk undersökning

– Goda nyheter för alla som äger en kommersiell fastighet

– Att göra sig förstådd på engelska

– Diskussion: nollhypoteser och statistisk signifikans

– Krönika Olle Häggström: Global uppvärmning och statistisk signifikans

– Industriell statistik: osäkerhet

– FMS: 3 tsk framtid, 1 msk dåtid

– Sol, saknade värden och konkurrerande risker

Hämta PDF här: Qvintensen2011-01

Nr 4/2010:

Ur innehållet:

– Behov av nationell strategi för statistisk kompetensförsörjning

– ”Statistisk allemansrätt”, Bengt Westerberg

– Intervju med Sven Berg

– Simultan analys och havets försurning

– Upprörda känslor om Kanadas folkräkning

– Developing statistical theories for register-based statistics

– Registerstatistik, sannolikhetsurval och bortfall

– Opinionsundersökningar

– Nacksmärta, hållbara investeringar, träd, DNA-sekvensiering, rubust konstruktion – vad är gemensamt?

Hämta PDF här: Qvintensen2010-04

Nr 3/2010:

Olle Häggström: Fallet Lucia

Bluffuniversitet

Ingmari-Boynton-Siffror-och-diagram-i-läsarnas-tjänst

Mats Myrberg: Är det så krångligt att förstå en text?

Ur innehållet:

– Tema: falsk vetenskap och meningslöst vetande

Intelligent design och statistik

Signifikansmissbruket i pseudovetenskap

Diskussion av artikeln, Lars Ängquist      Svar av Sven Ove Hansson

Diskussion av artikeln, Göran Nilsson      Svar av Sven Ove Hansson  

Omgång 2: Göran Nilsson     Sven Ove Hansson

Redaktören har satt streck i debatten.

Snake Oil Science – alternativmedicin som snyggt packad placebo

Skallmätningarnas tidiga historia

– Krönika Olle Häggström: Fallet Lucia

– Tema: grafik i media

Är det så krångligt att förstå en text?

Siffror och diagram i läsarnas tjänst – när statistik blir journalistik

– Bluffuniversitet

– Högt tryck på väljarbarometrar

– Vad händer i läkemedelsbranschen just nu?

– Framtiden för Medicon Valley

– Mjuka fakta och osannolik noggrannhet

Hämta PDF här: Qvintensen2010-03

Nr 2/2010:

Statistik och etik: antal omkomna i Irak

Ur innehållet:

– Tema: utbildning

– Tema: etik

– Minnen av Harald Cramér

– Krönika Allan Gut: Konsten att presentera stora och små tal

Hämta PDF här: Qvintensen2010-02

Nr 1/2010:

Ulf Jorner: Svensk officiell statistik under 250 år

Ur innehållet:

– Intervju med Fan Yang Wallentin

– Hur många poäng bör man få för seger i fotboll?

– Smärta: en känsla och ett tillstånd

– Krönika Allan Gut: Leda eller ledas?

– Svensk officiell statistik under 250 år, del 2

– Beslutsstöd    Bild 2, uppdaterad

Diskussion av artikeln, Lars Änguist  (kortare version)

Diskussion  av artikeln, Lars Ängquist (längre version)

Svar av Love Ekenberg

Hämta PDF här: Qvintensen2010-01

Nr 4/2009:

Ur innehållet:

– Tema: svenska språket

– Svensk officiell statistik under 250 år, del 1

– Krönika Olle Häggström: Lundaklimat

– Krönika Allan Gut: En statistiker läser tidningen

Hämta PDF här: Qvintensen2009-04

Nr 3/2009:

Ur innehållet:

– Tema: Conny Palm, matematikmaskinerna och köteori

– Intervju med Åke Pettersson

– Tema: att göra fel i statistiken

– Krönika Adam Taube: Öppna jämförelser ger inget säkert mått på infarktvårdens kvalitet

Hämta PDF här: Qvintensen2009-03

Nr 2/2009:

Ur innehållet:

– Tema: statistik som spännande underhållning

– Intervju med Ulrika Hedman

– Tema: Eftertankar om finanskrisen

– Välkommen till Åland

– Mina erfarenheter av R

– Krönika Eva Leander: 0,5 procents tjänst per person

– Krönika Allan Gut: Vad varje mänska bör veta

– Krönika Olle Häggström: Statistikens vänner och kritiker

Hämta PDF här: Qvintensen2009-02

Nr 1/2009:

Ur innehållet:

– Ola Hössjer om statistisk genetik

– Krönika Adam Taube: Rapportskrivning vs vetenskap

– Fungerar vetenskapen?

– Intervju med Gunnar Ehrnborg

Hämta PDF här: Qvintensen2009-01

Äldre nummer

Qvintensen 2008-01

Qvintensen 2008-02

Qvintensen 2008-03

Redaktör

vakant

Ingegerd Jansson (biträdande)

e-postadress: qvintensen at gmail.com

Redaktion

Hans Ekholm

Alf Fyhrlund

Marie Linder

Anna Torrång

Jonas Ortman

Bakgrund

Statistiska föreningen och Svenska statistikersamfundet publicerade varsin medlemstidskrift, Konfidensen respektive Qvartilen. Vid sammangåendet skapades tidningen Qvintensen.

Statistiska föreningen gav fyra gånger per år ut medlemstidningen Konfidensen med information kring föreningens verksamhet samt korta referat från medlemsmötena. Konfidensen finns/fanns att tillgå i såväl elektroniskt format (pdf) som i tryckt format. Medlemmar tillsändes tidningen i tryckt format.

Qvartilen utgavs av Svenska statistikersamfundet och publicerades fyra gånger om året, närmare bestämt i slutet av mars, juni, september och december. Tidskriften distribuerades i tryckt form till medlemmarna. 2007 års nummer av Qvartilen går att hämta hem här:

2007

Qvartilen 2007-1

Qvartilen 2007-2

Qvartilen 2007-3

Qvartilen 2007-4