Bakgrund

Statistiska föreningen och Svenska statistikersamfundet publicerade varsin medlemstidskrift, Konfidensen respektive Qvartilen. Vid sammangåendet skapades tidningen Qvintensen.

Statistiska föreningen gav fyra gånger per år ut medlemstidningen Konfidensen med information kring föreningens verksamhet samt korta referat från medlemsmötena. Konfidensen finns/fanns att tillgå i såväl elektroniskt format (pdf) som i tryckt format. Medlemmar tillsändes tidningen i tryckt format.

Qvartilen utgavs av Svenska statistikersamfundet och publicerades fyra gånger om året, närmare bestämt i slutet av mars, juni, september och december. Tidskriften distribuerades i tryckt form till medlemmarna. 2007 års nummer av Qvartilen går att hämta hem här.